Iseteenindus

Elektribörs: Eesti hinnapiirkonnas hind ligi 47 €/MWh, Soomes 59 €/MWh

08.02.2011
2012. aasta Soome baasenergia tarne hind tõusis eelmisel nädalal 49,4 €/MWh-st, järgmise 4 kvartali baasenergia tuletistehingute hind Soomes on 55,8 €/MWh.

Põhjamaades tõstsid tulevikulepingute hindu kallinenud kütuste hinnad, mis mõjutavad Põhjamaadesse imporditava elektrienergia maksumust. Soojemate ja märjemate ilmade tõttu on hüdroenergia olukord Põhjamaades stabiliseerunud ja veidi paranenud.

Eestis ja Leedus mõjutab hindu elektrienergia import. Üle hulga aja olid Soomes ja Eestis eelmisel nädalal mõnedel tundidel hinnad samad. Viimati olid hinnad samad käesoleva aasta 2. jaanuaril. Elekter voogas eelmisel nädalal taas vaid Eestist Soome (ka seitsmel tunnil, mil hinnad olid samad). Eelmisel nädalal eksporditi Soome 61,1 GWh (keskmiselt 364 MW, -1 MW).

Eesti hinnapiirkonna keskmised hinnad olid Soome hindadest eelmisel nädalal 12,0 €/MWh madalamad (nädal varem 17,4 €/MWh madalamad). Tiputundidel olid hinnad Eestis keskmiselt 49,5 €/MWh (Soomes 60,4 €/MWh), mitte-tipu tundidel 44,1 €/MWh (Soomes 57,1 €/MWh). Eesti kõrgeim tunni hind oli eelmisel nädalal 61,0 €/MWh, Soomes 68,4 €/MWh. Leedus oli kõrgeim hind eelmisel nädalal 52,2 €/MWh. Elektrienergia börsihind Leedus oli eelmisel nädalal keskmiselt 1,9 €/MWh odavam kui Eestis (nädal varem 0,6 €/MWh kallim).

Elektri avatud ja suletud turu kogutarbimine langes Eestis eelmisel nädalal 6,4% võrra 178 GWh-le (vastavalt Eleringi avaldatud andmetele). Tarbimise langusele aitas kaasa õhutemperatuuri tõus. Õhutemperatuur Harkus tõusis 3,1 kraadi võrra -0,3 kraadile. Tarbimine langes ka Põhjamaades. Soomes langes tarbimine 2,7% võrra, Rootsis ja Norras vastavalt 5,2% ja 6,0%.

Tarbimise langusele aitasid kaasa soojemad ilmad. Rootsis ja Norras tõusis õhutemperatuur 4,2 kraadi võrra +0,9 kraadile. Helsingis kerkis keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 5,0 kraadi võrra -0,9 kraadile.

2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna* baasenergia tarne** hind tulevikulepingutes tõusis eelmisel nädalal tasemele 49,4 €/MWh ehk 3,5% võrra. Eelmise aasta oktoobri algusest on 2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna elektrienergia hind tulevikulepingutes kõikunud vahemikus 43,7-53,4 €/MWh. Helsingi hinnapiirkonna 2011. aasta teise kvartali lepingu hind rallis eelmisel nädalal 14,5% tasemele 57,8 €/MWh. Seega olid teise kvartali Helsingi hinnapiirkonna tulevikulepingutes hinnad 11,0 €/MWh võrra kõrgemal kui eelmise nädala keskmine hind Eesti hinnapiirkonnas. Pikemaajaliste lepingute maksumust mõjutavate saastekvootide hind langes 2012. aasta detsembrikuu lepingutes eelmisel nädalal 0,1% tasemele 15,2 €/t.

* Nord Pooli süsteemihind (Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind), millele on liidetud juurde Helsingi hinnapiirkonna CfD (näitab palju erineb Helsingi hinnapiirkonna hind süsteemihinnast) hind
** baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat

Ettevõtted, kes tarbivad elektrienergiat aastas rohkem kui 2 gigavatt-tundi, peavad elektrit ostma avatud turult alates 1. aprillist 2010. Eestis on ligi 260 vabatarbijat.

1 MWh = 1000 kWh, 1 GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh

Margus Vals, Eesti Energia energiakaubanduse direktor