Iseteenindus

Elektribörs: Eesti hinnapiirkonnas hind üle 40 €/MWh, Soomes ligi 83 €/MWh

10.01.2011
Möödunud nädalal oli elektri börsihind Soomes keskmiselt 82,5 €/MWh (nädal varem 85,5 €/MWh, -3,5%). Leedus oli elektri börsihind keskmiselt 44,9 €/MWh (48,1 €/MWh, -6,6%).

Eelmisel nädalal mõjutasid Soome hindasid nädala sees paiknenud riigipüha ja teistest Põhjamaadest külmemad ilmad. Hüdroreservuaaride tasemed on Põhjamaades endiselt madalad, kuid eelmisel nädalal olid üle hulga aja sademete tasemed ja temperatuurid kõrgemad ajaloolistest keskmistest. 2012. aasta Soome baasenergia tarne hind langes eelmisel nädalal 50,7 €/MWh-st.

Eestis ja Leedus mõjutas hindasid elektrienergia import. Eelmise nädala hinnagraafikut vaadates on näha, et tiputundide hinnad olid Eesti hinnapiirkonnas enamus ajast oluliselt madalamal kui Soomes. Eesti laupäevaste madalate hindade taga oli Estlinki kaabli rivist väljaminek. Kaabel ise läks katki juba neljapäeva õhtul pärast kell 21 ja reaalselt ei vooganud elekter sellest ajast kuni laupäeva hommikuni. Kaabel saadi korda taas laupäeval pärast kella 8. Börsisüsteemi olid reedeks juba pakkumised tehtud enne Estlinki kaabli katkestuse toimumist.

Suure hinnavahe tõttu Soome ja Eesti vahel kasutati Estlinki kaablit vaid elektrienergia ekspordiks. Eelmisel nädalal eksporditi Soome 52,6 GWh (keskmiselt 313 MW, -47 MW).

Eesti hinnapiirkonna keskmised hinnad olid Soome hindadest eelmisel nädalal 42,1 €/MWh madalamad (nädal varem 36,6 €/MWh madalamad). Tiputundidel olid hinnad Eestis keskmiselt 43,6 €/MWh (Soomes 83,8 €/MWh), mitte-tipu tundidel 37,3 €/MWh (Soomes 81,2 €/MWh). Eesti kõrgeim tunni hind oli eelmisel nädalal 59,4 €/MWh, Soomes 93,1 €/MWh. Leedus oli kõrgeim hind eelmisel nädalal 54,6 €/MWh. Elektrienergia börsihind Leedus oli eelmisel nädalal keskmiselt 4,5 €/MWh kõrgem kui Eestis (nädal varem 4,8 €/MWh odavam).

Eestis kasvas elektri avatud ja suletud turu kogutarbimine eelmisel nädalal 1,9% võrra 191 GWh-le (vastavalt Eleringi avaldatud andmetele). Õhutemperatuur Harkus tõusis 2,4 kraadi võrra -4,2 kraadile. Soomes kasvas tarbimine 3,8% võrra, Rootsis ja Norras seevastu tarbimine langes vastavalt 3,2 ja 1,4%. Rootsis ja Norras tõusis õhutemperatuur 2,9 kraadi võrra -2,7 kraadile. Helsingis kerkis keskmine õhutemperatuur eelmisel nädalal 0,3 kraadi võrra -8,1 kraadile.

2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna* baasenergia tarne** hind tulevikulepingutes langes eelmisel nädalal tasemele 50,7 €/MWh ehk 5,1% madalamale kui nädal varem. Eelmise aasta oktoobri algusest on 2012. aasta Helsingi hinnapiirkonna elektrienergia hind tulevikulepingutes kõikunud vahemikus 43,7-53,4 €/MWh. Helsingi hinnapiirkonna 2011. aasta teise kvartali lepingu hind kukkus eelmisel nädalal 11,1% tasemele 58,4 €/MWh. Seega olid teise kvartali Helsingi hinnapiirkonna tulevikulepingutes hinnad 17,9 €/MWh võrra kõrgemal kui eelmise nädala keskmine hind Eesti hinnapiirkonnas. Pikemaajaliste lepingute maksumust mõjutavate saastekvootide hind kerkis 2012. aasta detsembrikuu lepingutes eelmisel nädalal 2,9% tasemele 15,1 €/t.

* Nord Pooli süsteemihind (Nord Pooli elektribörsi piirkondade kaalutud keskmine hind), millele on liidetud juurde Helsingi hinnapiirkonna CfD (näitab palju erineb Helsingi hinnapiirkonna hind süsteemihinnast) hind
** baasenergia tarne – elektrienergia tarne, kus igas tunnis tarnitakse võrdne kogus elektrienergiat

Ettevõtted, kes tarbivad elektrienergiat aastas rohkem kui 2 gigavatt-tundi, peavad elektrit ostma avatud turult alates 1. aprillist 2010. Eestis on ligi 260 vabatarbijat.

1 MWh = 1000 kWh, 1 GWh = 1000 MWh = 1 000 000 kWh

Margus Vals, Eesti Energia energiakaubanduse direktor