Iseteenindus

Eesti Energia otsib keerukatele probleemidele lahendusi tehisintellekti abiga

07.05.2024

Eesti Energia investeeris mullu teadus- ja arendustöösse 12,8 miljonit eurot, keskendudes varasemast enam tehisintellektil põhinevate lahenduste arendamisele nii kliendilahenduste väljatöötamisel kui keemiatööstuse arendamisel.


Eesti Energia IT-innovatsioonilabori juhi Martin Laidi sõnul võimaldavad tehisintellektil põhinevad lahendused edukal juurutamisel astuda roheteekonnal edasi kiiremini, võimaldades pakkuda klientidele nutikaid, raha säästvaid ja keskkonnasäästlikke lahendusi, mis tavapraktikaid kasutades jääks kättesaamatuks.

„Taastuvenergial põhinevas energiamaailmas tuleb nii tarbijal, tootjal kui teistel turuosalistel teha tarku otsuseid üha suurema andmehulga põhjal, mille hoomamiseks ja töötlemiseks vajame vältimatult andmetöötlemise võimekust,“ ütles Laid. „Eesti Energia eesmärk on töötada klientide jaoks välja tehisintellektil põhinevad lahendused, mis teevad nutikate valikute tegemise märkamatuks. See tähendab, et tarbimist, tootmist ja energiaturgude hindu jälgib masin, mis teeb parimad valikud selliselt, et kliendi kasu oleks maksimaalne.“

Üks selline näide on Eesti Energia arendatav energiakasutuse optimeerija, mis lähtuvalt inimese kodusest tarbimisprofiilist kontrollib päikesepaneele, energiasalvestit ja elektriauto laadijat kõige kasumlikumalt, arvestades nii elektri börsihindu kui võrgutariifi. Tehisintellektil põhinevaid lahendusi kasutatakse Eesti Energias ka energiaturgudel kauplemiseks või elektrijaamade heitmete vähendamiseks.

Eesti Energia eesmärk on jõuda aastaks 2045 süsinikuneutraalsuseni ja sel teel arendada välja ringmajandusel põhinev süsinikuneutraalne keemiatööstus. Seetõttu keskendusid rahaliselt mahukamad teadus- ja arendustööd tootmisseadmete heitmete vähendamisele, toodete kvaliteedi tõstmisele ja keskkonnaalastele uuringutele. Aastaga kasvasid kontserni investeeringud teadus- ja arendustöösse ligi miljoni euro võrra.

Enam kui 90% teadus- ja arendusinvesteeringutest jäi mullu Eestisse. 2024. aasta teadus- ja arendustegevuste fookuses on rohelised ja digitaliseeritud energiateenused, keemiatööstuse transformatsioon ja elektrivõrgu arendamine hajutatud tootmismudeliga sujuvaks kohanemiseks.

Samuti jätkatakse nutikate teenuste arendamisega ning panustatakse energeetikavaldkonna populariseerimisse noorte seas.

Eesti Energia suurimaks teadus- ja arenduspartneriks oli mullu Tallinna Tehnikaülikool, aktiivne koostöö käib ka Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Samuti teeb ettevõte teadus- ja arendusalast koostööd rahvusvaheliste tehnoloogia- ja projekteerimisettevõtetega.

Eesti Energia kuulub mitmesse innovatsiooni eest seisvasse ühingusse nagu Euroopa puhta vesiniku allianss, Ringmajandusettevõtete liit, Eesti Tööandjate Keskliidu uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi, Innovatsiooniliidrite klubi ja plastiliit. Samuti osaleb Eesti mitmes rahvusvahelises teadus- ja arendusprojektis, kus fookus on elektriautode laadimise ja kortermajade renoveerimise innovaatilistel lahendustel.