Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu sai uue liikme

05.04.2023

3. aprillil toimunud Eesti Energia AS-i erakorralisel üldkoosolekul kinnitas rahandusminister Annely Akkermann ametisse uue nõukogu liikme Kaur Kajaki, kelle volituste pikkus on kolm aastat.

Kaur Kajak on rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler, enne seda töötas ta Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) peadirektorina. Kajakil on avaliku halduse magistrikraad Tallinna Ülikoolist.

Eesti Energia nõukogu koosneb seitsmest liikmest. Lisaks Kajakile kuuluvad sinna Anne Mere (nõukogu esimees), Meelis Einstein, Allan Niidu, Andres Liinat, Luukas Kristjan Ilves ja Einari Kisel.

Üldkoosolek kutsus tagasi endise nõukogu liikme rahandusministeeriumi esindaja Tarmo Porgandi.

Eesti Energia nõukogul on 6–8 liiget, kes määratakse ametisse rahandusministri kui omaniku esindaja otsusega, võttes arvesse riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee ettepanekuid.

Nõukogu tööd juhib esimees. Nõukogu liikmetele seatud nõuded ja ootused on sätestatud äriseadustikus ja riigivaraseaduses. Lisaks juhindub nõukogu Eesti Energia põhikirjast ja nõukogu töökorrast.