Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kinnitas uue juhatuse koosseisu

23.03.2023

Eesti Energia nõukogu kinnitas sel neljapäeval juhatuse koosseisu, kes hakkab ettevõtet juhtima 1. aprillist.

Eesti Energia juhatuses vastutab aprillist kliendilahenduste müügi ja teeninduse eest Kelli Toss-Kaasik, finantsjuhi rolli täidab Marlen Tamm, kontserni energialahenduste arendusjuht on Kristjan Kuhi ning kontserni strateegiliste arendusprojektide ja teadustegevuse eest vastutab Raine Pajo. Kontserni tegevjuhi rollis on juhatuse esimees Andrus Durejko.

„Eesti Energia siht jõuda aastaks 2045 süsinikuneutraalsuseni tähendab vajadust rajada uusi keskkonnasõbralikke tootmisvõimsusi, pakkuda klientidele terviklikke energialahendusi, suurendada digitaliseerimise osakaalu ja võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid. Meeskond tänab nõukogu usalduse eest ja on täielikult pühendunud ettevõtte strateegia elluviimisele,“ ütles juhatuse esimees Andrus Durejko.

„Eesti Energia nõukogu soovis ambitsioonikate eesmärkide elluviimiseks tuua ettevõtte juhtimisse värsket pilku, säilitades senised tuumikkompetentsid. Andrus Durejko on komplekteerinud tasakaaluka ja kõrgelt motiveeritud meeskonna, kellel on kõik eeldused juhtida Eesti Energia süsinikuneutraalse energiatuleviku poole,“ lausus nõukogu esimees Anne Mere.

Andrus Durejko töötas Ericsson Eesti AS juhatuse esimehena alates aastast 2018, enne seda oli ta töötanud pika karjääri jooksul mobiilside lahenduste ja seadmete pakkuja Ericssoni erinevatel positsioonidel, sealhulgas Ericsson Eesti AS juhatuse liikmena tehnoloogia valdkonnas ja Ericsson Ukraina mobiilsidevaldkonna regionaalse juhina. Ericsson Eesti AS juhatuse liige oli ta 1999. aastast.

Kelli Toss-Kaasik liitus Eesti Energiaga 2007. aastal, tegutsedes mitmes erinevas rollis personalijuhtimise valdkonnas, aastatel 2019-2021 Eesti Energia grupi personalipartnerite meeskonna eestvedajana. Alates aastast 2021 on Toss-Kaasik ettevõtte kliendikogemuse valdkonnajuht vastutades klienditeekonna, e-kanalite ja teenindusprotsesside arendamise eest.

Marlen Tamm on Eesti Energia kontserni finantsvaldkonnaga seotud aastast 2012. Alates 2021. aastast on ta ettevõtte juhtimisarvestuse juht. Varem töötas Tamm Swedbankis, mh ettevõtte IT Baltikumi finantsüksuse juhina.

Kristjan Kuhi on töötanud 13 aastat globaalses Ericssonis erinevates rollides, sh energeetika ja IoT valdkonna globaalse eksperdina. Ta on olnud EVS/TK 58 Tarkvõrgu tehnilise komitee liige, HARNO IT Akadeemia ekspertkogu liige, TTÜ IT teaduskonna nõukogu liige, IKT kutsestandardite töögrupi liige, ja iduettevõtete mentor.

Raine Pajo on Eesti Energia juhatuse liige aastast 2006, olles tegutsenud mitmes erinevas rollis ja äris, sh suurenergeetika juhtimises. Viimati vastutas Pajo juhatuse liikmena energiajulgeoleku, varahalduse, keskkonna ja arendusprojektide eest. Aastatel 2000-2006 töötas Pajo erinevates rollides Eleringis (endine Põhivõrk OÜ).

Hando Sutteri volitused Eesti Energia juhatuse esimehe ametis lõppevad vastavalt kehtivale lepingule 31. märtsil. Juhatuse liikme lepingud lõppevad 31. märtsil ka Andri Avilal, Margus Valsil ja Agnes Roosil.