Iseteenindus

Gaasihind jätkab langust, CO2 hind tõusu

13.02.2023

Kuigi Euroopa LNG impordi rekord jäi detsembrisse, siis jaanuar suurt impordi vähenemist kaasa ei toonud. Madal hind võib ühelt poolt takistada LNG tarneid ning teisalt suurendada tarbimist.

Hinnapiirkond Hinnapiirkond Keskmine börsihind Muutus (eelmine nädal)
Eesti 111,9 EUR/MWh -1,8%
Läti 111,9 EUR/MWh -1,9%
Leedu 112,2 EUR/MWh -10,4%
Soome 98,9 EUR/MWh +40,0%

Möödunud nädalal oli elektrihind Eestis keskmiselt 111,9 €/MWh (-2,0 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga). Kõige odavam oli hind esmaspäeva öösel kell 4 hinnaga 4,05 €/MWh ehk sisuliselt tasuta ja kõige kõrgem kolmapäeva, 1. veebruari hommikul kell 8, mil hind oli 209,88 €/MWh. Kogu piirkonnas püsis elektri hind võrdlemisi madalal tänu soojemale ilmale, sademetele ja mõningasele tuulele.

Nädala keskmine gaasi hind langes 0,8 euro võrra ning oli möödunud nädalal 57,4 €/MWh. Euroopa gaasihinnad langus on aeglustunud ja seda mõjutavad ühelt poolt suur pakkumine ja teiselt poolt saabunud külmemad ilmad.

Euroopa LNG import langes jaanuaris võrreldes detsembriga ligi 16,5 miljardi kuupmeetri võrra, kuid püsis siiski rekordi lähedal. Gaasihindade jätkuv langemine on vähetõenäoline, kuivõrd madalamad hinnad soodustavad nõudlust, kuid takistavad samal ajal ka täiendava LNG tarnimist.

Ekspertide hinnangul peaksid ELi riigid pikendama oma jõupingutusi gaasinõudluse vähendamiseks 15% võrra veel kuueks kuuks, et täita järgmise talve ladustamiseesmärgid. Möödunud aastal suutis liit importida nii palju LNG-d, sest oli valmis maksma kõrget hinda. See, kas Euroopa saab sarnastele impordimahtudele ka edaspidi toetuda, sõltub suuresti Hiina gaasivajadusest ja majanduskasvust.

Eksperdid ja analüütikud näevad, et Venemaa energiatarnete ebastabiilsus on kiirendanud taastuvenergia üleminekut. Täiendavalt on riigid fookuse suunanud energia varustuskindluse tagamisele. Selle tulemusena prognoositakse Euroopas 20%-list fossiilkütuste kasutamise vähenemist.

Põhjamaade tuumatoodang püsis möödunud nädalaga võrreldes sarnasel tasmel ning oli 8,49 gigavatti Rootsi Ringhalsi tuumajaama neljanda ploki hooldusperioodi pikendati kuni 19. märtsini. Jätkuvalt kestavad ka Olkiluoto 3 reaktori hooldustööd. Märtsi alguses võiks alata regulaarne tootmine võimsusega 1600 MW.

Tuumaenergia vallas lõi laineid Rootsi valitsus, kes tuli esile sooviga kiirendada väikeste modulaarsete tuumareaktorite (SMR) litsentsiprotsessi. Selleks soovib riigi energiaminister tihedada koostööd ELi tarnijatega.

CO2 nädala keskmine hind on tõusis möödunud nädalal ligi 7 euro võrra tasemele 92.9 €/t. Hinnad tõusid kuue kuu kõrgeimale tasemele külmema ilmaprognoosi ning läheneva kvootide vastavustähtaja ttõttu.

Eesti Energia Narva jaamadest oli eelmisel nädalal turul kuni 393 MW. Sel nädalal on osaliselt või täielikult turupakkumisteks saadaval kõik Eesti Energia juhitavad tootmisvõimsused.

Elektri hind kujuneb börsil iga tunni kohta sõltuvalt selle tunni tootmisvõimekusest ja tarbijate nõudlusest ning riikidevahelistest ülekandevõimsuste piirangutest.