Iseteenindus

Keskkonnaamet kogub Enefit Poweri uue tehase keskkonnamõjude hinnangu aruandele asutuste tagasisidet

30.01.2023

Enefit Power esitas Keskkonnaametile Enefit280-2 põlevkiviõli tootmisseadme rajamise keskkonnamõjude hindamise aruande. Eelmisel nädalal esitas amet dokumendi erinevatele ministeeriumitele, ametitele ja kohalikule omavalitsusele kommenteerimiseks. Aruanne avalikustatakse kõigile huvilistele pärast tagasiside kogumist ja vastavate täienduste tegemist.

Keskkonnamõjude hindamise aruande koostas keskkonnajuhtimise konsultatsiooniettevõtte Hendrikson & Ko ekspertrühm vastavalt protsessi eelmises etapis avalikustatud ja keskkonnaameti poolt vastavaks tunnistatud programmi alusel.

Peale esmaste kommentaaride ja arvamuste kogumist ning keskkonnamõjude hindamise täiendamist järgneb aruande avalikustamine. Selle käigus saavad kõik huvitatud osapooled aruandele tagasisidet jagada. Avalik arutelu toimub selle aasta kevadel. Avalikustamise toimumisajast ja kohast teavitab huvitatud osapooli Keskkonnaamet.

„Keskkonnamõjude hindamise aruande valmimine ja sellele järgnevad avalikud arutelud on tehase rajamise ja kasutusele võtmise olulised etapid. Läbime selle teekonna kõikide suuremate arenduste ja tegevuste puhul,“ ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Ta lisas, et täna juba töötav E280 ja uus ehitatav tehas kasutavad põlevkiviõli tootmisel parimat võimalikku tehnoloogiat. Uus tehas on aga rajatud veelgi karmimatele keskkonnanõuetele kui eelmine. Enefit tehastes kasutatav tehnoloogia on välja arendatud koostöös TalTechi teadlaste ning eesti ja saksa inseneridega. See on ühtlasi täna maailmas teadaolevalt kõige keskkonnasõbralikum tehnoloogia põlevkivi väärindamiseks.

„CO2 heitmete vähendamiseks oleme koostöös TalTechi teadlastega analüüsinud kahte suurima kasutuspotentsiaaliga tehnoloogiat, mille abil on võimalik E280 seadmetes tekkiv CO2 kinni püüda,“ sõnas Vainola.

Uue tehase rajamine on kooskõlas riigi energia- ja kliimapoliitika arengudokumentidega. Samuti vastab see 2022. aasta augustis uuendatud Eesti Energia omaniku ootustele, mis näeb ette põlevkivi väärindamisel järkjärgulist üleminekut elektritootmiselt kütuste, keemiatoodete ja elektri koostootmisele, et suurendada põlevkivi ühiku energia- ja emissiooniefektiivsust.

Enefit280-2 keskkonnamõjude hindamise protsessile eelnes kogu Auvere energiakompleksi detailplaneeringu koostamine ning keskkonnamõjude strateegiline hindamine, millest viimane kiideti Keskkonnaministeeriumi poolt heaks 2019. aasta augustis.

Uus tehas kannab olulist rolli põlevkivitööstuse arenemisel ringmajandusel põhinevaks keemiatööstuseks, kuna see võimaldab kütuste ning keemiatoodete tootmisel kasutada põlevkivi kõrval ka alternatiivseid toorained, nagu vanarehvid ning taaskasutamatud plastijäätmed. Pärast järeltöötlust on neist võimalik uuesti igapäevaeluks vajalikke materjale ja esemeid valmistada. Tõelisel ringmajandusel põhinev arenguväljavaade muudab ka tööstuse Ida-Virumaal jätkusuutlikuks.

Põlevkivi ja selle väärindamisel loodud tooteid ei kasutata pärast 2040. aastat enam energeetikas. Teisisõnu põlevkivi ja sellest tehtud toodete põletamine lõppeb, kuid säilivad loodud ja loodavad ringmajandusel põhinevad ning Eestile kõrget lisandväärtust loovad töökohad. Pärast aastal 2024 planeeritud käivitamist loob tehas Ida-Virumaale kokku ligikaudu 500 otsest ja kaudset töökohta.

Eesti Energia plaanitav süsinikuvaba ringmajandusel põhineva keemiatööstuse skeem
Eesti Energia plaanitav süsinikuvaba ringmajandusel põhineva keemiatööstuse skeem.

Eesti Energia arendatava süsinikuvaba keemiatööstuse plaani kohta loe rohkem: https://www.energia.ee/ari/toostuslahendused/keemiatoostus