Iseteenindus

Üllatav asjaolu: parim aeg päikesepaneelide projektiga alustamiseks on juba talvel

15.12.2022

Päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning samal ajal hoida kokku elektrikuludelt. Tänaseks päevaks on selle lahenduse kasuks otsustanud üle mitmetuhande Eesti elaniku. Kui tavaliselt hakatakse paneelidele mõtlema suve eel, siis tegelikult tuleks projektiga alustada juba enne kevade saabumist.


Vaatamata sellele, et päevad on juba võrdlemisi pimedad, on Eesti Energia päikeseenergia ja salvestuslahenduste teenusejuhi Mikk Tootsi sõnul sügis-talvine periood parim aeg päikeseelektrijaama planeerimise alustamiseks, sest sellisel juhul saab päikesepark kevadeks valmis ning võimalus on osa saada pea kogu järgmise aasta päikeseelektri toodangust.

„Eestimaalaste huvi päikesepaneelide paigaldamise vastu on küll viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud, kuid siiski käib sellega kaasas hulganisti müüte. Seni on üheks levinuimaks arvamuseks, et Eestis pole piisavalt päikest. Tegelikkuses on olukord vastupidine. Aastane päikesekiirguse energiahulk on meil umbes sama suur kui Kesk-Saksamaal, aga madalama õhutemperatuuri tõttu töötavad Eestis paneelid parema tootlikkusega. Eestis on päikesepaneelide töö kõrgaeg aprillis-mais, kui on pilvitud ilmad ja väljas piisavalt jahe,“ selgitas Tootsi.

Samuti kiputakse arvama, et päikesejaama ülalpidamine on kallis lõbu ja ei tasu ennast päeva lõpuks ära. Sellised valehinnangud võivad omakorda osutuda määravaks lõpliku otsuse tegemisel ning takistada inimest astumast sammu rohelise ja säästliku energiatootmise suunal.

„Päikesepaneelid on mitmes mõttes kasulik investeering. Võrgust ostetava elektrienergia kogus väheneb ja sellega kaasnevad madalamad võrgutasud ning riiklikud maksud. Lisaks on võimalik teenida täiendavat tulu tarbimisest üle jäänud ja võrku antud elektrienergia müügilt,“ ütles Tootsi.

Tootsi sõnul näitavad arvutused, et keskmine jaam tasub end ära kümne aastaga. Äriettevõtetel, toidupoodidel ja tööstushoonetel sageli isegi lühema ajaga, sest toodetud päikeseelekter tarbitakse kohe kohapeal kasutamiseks ära.

„Kui vaadata keskmise eramaja katusele plaanitava päikesepargi maksumust, siis see on sageli väiksem kui hoone ees seisva auto hind. Kusjuures erinevalt autost toodab päikeseelektrijaam 25 aasta jooksul positiivset rahavoogu,“ lisas Tootsi.

Selleks, et päikeseelektri kasutuselevõtt oleks hõlpsam, on Eesti Energia välja töötanud paketid, mis arvestavad just kodu või äripinna elektritarbimisega ja pakuvad optimaalseima lahenduse nii, et kasutatud saaks maksimaalne kogus ise toodetud elektrit.

Rohkem infot energiasäästu ja päikesepaneelide kohta leiab Eesti Energia kodulehelt.