Iseteenindus

Muutuvad elektri- ja gaasilepingute tüüptingimused

30.11.2022

Alates 01.01.2023 jõustuvad Eesti Energia uuenenud elektrilepingu tüüptingimused ja uuenenud gaasilepingu tüüptingimused. Tüüptingimused on meie lepingute lahutamatu osa.

Elektrilepingu tüüptingimuste olulisemad muudatused:
 • Kui ostja ei nõustu tüüptingimuste muudatuste või uute tüüptingimustega, siis on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest hiljemalt 14 päeva enne muudatuste või uute tüüptingimuste jõustumist (varasemalt 1 kuu).
 • Juriidilisest isikust ostjal on õigus igal ajal leping korraliselt üles öelda teatades sellest müüjat vähemalt 14 päeva ette (varasemalt 1 kuu).
 • Füüsilisest isikust ostjal on õigus leping igal ajal üles öelda, teatades sellest müüjat vähemalt 14 päeva ette (varasemalt 1 kuu).
 • Kui ostja ei nõustu punktis sätestatud hinna muutmisega, on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest müüjale hiljemalt 14 päeva enne uue hinna jõustumist (varasemalt 1 kuu).
 • Gaasilepingu tüüptingimuste olulisemad muudatused:
 • Müüjal on nüüdsest õigus lepingus kokkulepitud hinda muuta, teatades sellest ette vähemalt 30 päeva. Üldjuhul vaatab müüja hinna üle paar korda aastas, muutmise aluseks võib olla muutunud turuolukord ja/või konkurentsisituatsioon.
 • Kui ostja ei nõustu punktis sätestatud hinna muutmisega, on tal õigus leping üles öelda, teatades sellest müüjale hiljemalt 14 päeva enne uue hinna jõustumist (varasemalt 1 kuu).
 • Ostjal on õigus tähtajatu leping korraliselt üles öelda seoses gaasi müüja vahetumisega, teatades sellest müüjale 14 (neljateist) päeva ette (varasemalt 1 kuu).
 • Uute tüüptingimustega saab tutvuda siin »

  Ärikliendi tüüptingimustega saab tutvuda siin »