Iseteenindus

Elektrilevi sai uue nõukogu

02.05.2022

Riigi suurima jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi ainuosanik Eesti Energia kutsus 29. aprilli otsusega tagasi Elektrilevi nõukogu senised liikmed ning nimetas 1. maist ametisse nõukogu uues koosseisus.

Alates maikuust näeb uus elektrituruseadus ette täiendavad reeglid Elektrilevi juhtimise korraldamisele. See tähendas muudatusi ka senises Elektrilevi nõukogu koosseisus. Elektrilevi praegusest nõukogust lahkusid Hando Sutter, Andres Vainola, Einari Kisel.

Uute reeglite eesmärgiks on suurendada varasemast veelgi enam jaotusvõrguettevõtja juhtimisalast sõltumatutust teistest elektriettevõtjatest ja võrguteenuse osutamisega mitteseotud tegevustest. Täpsemalt ei tohi elektrituruseaduse alusel Elektrilevi nõukogu koosseisu kuuluda teiste samasse kontserni kuuluvate elektriettevõtjate juhtkonna või nõukogu liikmed.

Rahandusministeeriumi juures tegutsev riigi osalusega äriühingute nõukogude nimetamiskomitee ettepanekul ja Eesti Energia juhatuse kui ainuosaniku esindaja kinnitamisel asuvad uute liikmetena ametisse Tõnu Grünberg, Sven Kirsipuu ja Tiina Drui. Nõukogu hakkab juhtima Tõnu Grünberg. Nõukogu liikmete volitused kestavad kolm aastat ja lõppevad 30.04.2025.

Elektrilevi ainuosaniku esindaja, Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul on Elektrilevi hästi juhitud ettevõte, kel seisavad ees suured väljakutsed. „Elektrilevi roll on üha kasvava tarbimise ja taastuvenergia väiketootjate tempoka võrguga liitmise juures tagada jätkuvalt kvaliteetne jaotusvõrguteenus, mis praeguses inflatsioonilises keskkonnas koormaks võimalikult vähe tarbija rahakotti. Soovin uuele nõukogule edu,“ märkis Sutter.

Vastavalt põhikirjale koosneb Elektrilevi nõukogus kolmest kuni viiest liikmest.

Tõnu Grünberg on Baltikumi suurima andmekeskuse Greenergy Data Centers juhatuse esimees, endine OÜ Rail Baltic Estonia juhataja ning varasem pikaajaline telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia valdkonna tippjuht (EMT, TeliaSonera, Ucell).

Tiina Drui on mentor ja konsultant, endine Eesti Energia personalidirektor ja töötajakogemuse direktor ning tütarühingute Elektrilevi, Enefit Power, Enefit Kaevandused ja Enefit Solutions nõukogu liige (perioodil 2019-2021). Varasemalt töötanud ka Olympic Entertainment Groupi personalidirektorina ja Solaris Kino juhina.

Sven Kirsipuu on rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler ja endine fiskaalpoliitika osakonna juhataja. Sven Kirsipuu on ka Eesti Loto, Lennuliiklusteeninduse, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Viru Investeeringute Agentuur nõukogu liige.

Eesti suurimal jaotusvõrguettevõttel Elektrilevil on üle 533 000 elektrivõrguteenuse kliendi. Elektrivarustuse tagamiseks hooldab ja uuendab ettevõte 63 000 kilomeetrit elektriliine ning 25 300 alajaama üle terve Eesti.

Elektrilevi ilmastikukindla võrgu osakaal kasvas 2021. aasta lõpuks 72% tasemele. Investeeringud elektrivõrku ulatusid 2021. aastal 100 miljoni euroni, mille tulemusel paranes 70 000 kliendi varustuskindlus.