Iseteenindus

Läti valitsuse otsusele vaatamata jätkavad Ørsted ja Eesti Energia koostööd meretuuleparkide arendamisel

17.03.2022

Läti valitsus lükkas tagasi Taani taastuvenergia ettevõtte Ørstedi taotluse Läti vetes avameretuulepargi arendamiseks, põhjendades seda Läti ja Eesti riiklikule ühisarendusele ELWIND sobiva asukoha leidmisega. Eesti Energia jätkab Liivi meretuulepargi arendamist Eestis.

„Läti majandusministeerium ja riigikantselei otsustasid lükata Ørstedi taotluse tagasi, kuni ministeerium kaalub ELWINDi projekti võimalikku asukohta. Taotlus võidakse uuesti menetlusse võtta pärast ELWINDile asukoha leidmist. Sellele otsusele vaatamata on Ørsted jätkuvalt pühendunud Baltimaades avamere tuuleenergia arendamisele ja partnerlusele Eesti Energiaga,“ ütles Ørstedi Mandri-Euroopa piirkonna turgude juht Peter Obling.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutteri sõnul jätkab ettevõte Liivi meretuulepargi arendamist Eesti vetes. „Liivi meretuulepark on hetkel Eesti ainuke meretuulearendus, millel on potentsiaali 2028. aastaks valmis saada. Praegu käib pargi keskkonnamõjude hindamise protsess, mis jõuab lõpule 2023. aastaks. Eesti Energia eesmärk on langetada pargi investeerimisotsus 2025. aastal,“ rääkis Sutter. Ta kinnitas ka, et nii Eesti Energia kui Ørsted näevad meretuuleenergial Baltimaades suurt potentsiaali ning töö võimalike projektide analüüsiga jätkub.

Avamere tuulenergia on kõige Eesti jaoks kõige kättesaadavam võimalus suures mahus süsinikuvaba taastuvenergia tootmiseks ja Läänemere piirkonna hea varustuskindluse tagamiseks. Eesti ja Baltimaad vajavad hädasti uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, et elektrinõudlust leevendada ja kiiremini taastuvelektrile täielikult üle minna. Avamere tuulepargi eeliseks on suur tootmismaht ja paremad tuuleolud.