Iseteenindus

Eesti Energia laiendas 2021. aastal haaret väljaspool Eestit

28.02.2022

Möödunud aasta oli Eesti Energia ajaloos esimene, kus ettevõte müüs ülejäänud koduturgudel rohkem elektrit kui Eestis. Kontsern lõpetas majandusaasta kõrgete energiahindade toel 1,3 miljardi euro suuruse käibe ja 111 miljoni euro suuruse puhaskasumiga.

Eesti Energia müüs 2021. aastal jaeturul 8,6 teravatt-tundi elektrit ehk veerandi võrra rohkem kui 2020. aastal. Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas moodustas müük kokku üle 4,4 teravatt-tunni (52%) ning Eestis ligi 4,2 teravatt-tundi (48%).

Maagaasi müük kasvas aastaga 15% tasemele 2,4 teravatt-tundi, sellest veerandi moodustas müük Eestis ja kolmveerand teistel koduturgudel. Vedelkütuseid müüs Eesti Energia rahvusvahelisele turule 420 000 tonni (-7%).

Baltimaades ja Poolas asuvate elektrijaamade toodang kasvas 2020. aastaga võrreldes 37 protsenti 5,2 teravatt-tunnini. Taastuvenergia toodang kasvas aastaga 12 protsenti ja saavutas uue tipu tasemel 2,1 teravatt-tundi. Sellest taastuvelekter moodustas 1,65 teravatt-tundi ja taastuvsoojus 0,45 teravatt-tundi. Taastuvelektrist ligi kaks kolmandikku tootsid Enefit Greeni Eestis ja Leedus paiknevad tuulepargid. Ülejäänu tuli koostootmisjaamadest, päikeseparkidest ja Enefit Poweri soojuselektrijaamadest.

Eesti Energia juhatuse liige ja finantsdirektor Andri Avila märkis, et müügi- ja tootmiskoguste suurenemine ning energiahindade kallinemine andiski kombinatsioonina ajalooliselt suure müügitulu – 1,31 miljardit eurot. Müügitulu kasvas 2021. aastal varasemaga võrreldes ligi 480 miljoni euro võrra ehk 57%. Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 318 miljonit eurot ehk 49% aastatagusest suurem. Ettevõtte puhaskasum suurenes aastaga ligi kuus korda ja küündis 111 miljoni euroni.

„Kasumlikkus tagab Eesti Energiale võimekuse viia ellu ambitsioonikaid investeeringuid täielikult taastuvenergia tootmisele üleminekuks ja täita samal ajal omaniku ootust maksta riigile dividendi,“ kommenteeris Avila.

Eesti Energia juhatus on teinud üldkoosolekule ettepaneku maksta 2021. majandusaasta eest dividendi summas 55,7 miljonit eurot. Enefit Green kui kontserni kõige kasumlikum äriüksus plaanib maksta kümnetele tuhandetele aktsionäridele 2021. aasta kasumist dividendi 15,1 senti aktsia kohta. Lõpliku dividendiotsuse teeb üldkoosolek.

Et klientideni jõuaks rohkem taskukohast taastuvelektrit, tegi Eesti Energia 2021. aastal kolm investeerimisotsust tuuleparkide rajamiseks koguvõimsusega 190 megavatti ja maksumusega üle 225 miljoni euro. Tuulepargid ehitab Enefit Green lähema paari aasta jooksul Soome (Tolpanvaara) ja Leetu (Šilalė ja Akmenė).

Uued tuulepargid sünnivad koostöös rohepöörde teekonnaga liitunud klientidega. Eesti Energia sõlmis 2021. aastal 9 TWh mahus pikaajalisi fikseeritud hinnaga taastuvenergia lepinguid ligi 1000 Eesti, Läti ja Leedu ärikliendiga. Eesti Energia koduklientidest kasutas taastuvenergiapaketti 2021. aasta lõpu seisuga juba 72 000 majapidamist.

Kontserni investeeringud suurenesid 2021. aastal ligi 252 miljoni euroni (+35%). Suurima osa sellest ehk 99,5 miljonit eurot moodustasid elektrivõrguga seotud investeeringud ja selle tulemusel paranes muu hulgas ligi 70 000 kliendi varustuskindlus. Uut taastuvenergiavõimsust lisandus aastaga võrku 172 megavatti. Taastuvenergia arendusprojektidesse investeeris Eesti Energia 42 miljonit ning keemiatööstusele üleminekuks ehk Enefit 280 tehase ehitamisse 50 miljonit eurot.

Kontserni netovõlg oli 2021. aasta lõpu seisuga ligi 759 miljonit eurot, vähenedes aastaga 89 miljoni võrra (-10%). Investeerimisjärgu tasemel olev krediidireiting püsis aastaga muutumatuna.

Eesti Energia makstud maksud moodustasid 2021. aastal koduturgude peale kokku 205 miljonit eurot, sh Eestis 143 miljonit eurot. Lisaks loovutab Eesti Energia 2021. aasta eest riigile 4,9 miljonit tonni CO2 kvooti, mille tänane turuhind on kokku ligi 425 miljonit eurot.