Iseteenindus

Eesti Energia muudab Estonia piimafarmi targaks ja roheliseks elektrijaamaks

14.02.2022

Eesti Energia rajab Estonia piimafarmi Järvamaal Eestis ainulaadse nutika ja keskkonnasõbraliku energialahenduse, milles päikesepaneelid ja nende toodangut salvestav aku maksimeerivad koha peal toodetud taastuvenergia kasutust ning hakkavad läbi virtuaalse elektrijaama elektrisüsteemi stabiliseerima.

Estonia farm toodab päikeseenergiat juba aastast 2018, kuid Eesti Energia pilootprojektiga astutakse mitu sammu edasi. Päikesepargi võimsus kahekordistatakse 348 kilovatini ja selle toodangu salvestamiseks paigaldatakse 150 kilovatt-tundi (kWh) elektrienergiat mahutav Rolls Royce’i aku. 150 kWh vastab keskmise pere 16 päeva elektrivajadusele.


Nutikas süsteem ühendatakse Eesti Energia virtuaalse elektrijaamaga, mis võimaldab farmil maksimeerida enda tarbeks toodetava päikeseenergia ning teenida selle müümisega täiendavat tulu. Eesti Energia salvestuslahendus kasutamine võimaldab kasvatada omatoodetud ning tarbitud taastuvenergia mahtu.

Eesti Energia paindlike energiateenuste juhi Roland Muraka sõnul võimaldab Estonia piimafarmis katsetatav lahendus anda tulevikus olulise panuse taastuvenergia osakaalu suurendamiseks energiasüsteemis. Suurema tarbimise katmiseks saab virtuaalse elektrijaama abil turule roheelektrit juurde pakkuda ja selle arvelt vältida fossiilkütustel põhineva elektri tootmist.

„Eesti Energia uudsest paindliku energia juhtimise lahendusest võidavad kõik osapooled. Ettevõte ei pea tegema täiendavaid investeeringuid, saab maksimaalselt kasutada koha peal toodetud taastuvenergiat ning säästa elektrikuludelt ja teenida lisatulu selle müügist,“ ütles Murakas. „Teiste tarbijate jaoks tähendab see sarnaste lahenduste lisandudes väiksemaid kulusid nii võrguteenuste kui elektrihinna näol. Lisaks on oluline, et toodetav energia on 100% roheline.“

Piimafarmi juhi Ain Aasa sõnul otsitakse pidevalt uusi võimalusi oma tegevuse keskkonnasõbralikumaks ja energiasäästlikumaks muutmiseks.

„Otsime pidevalt innovaatilisi ja huvitavaid väljakutseid, mis võimaldaks tootmist muuta odavamaks ja puhtamaks. Päikesepaneelide paigaldamise järel 2018. aastal hakkasime peagi mõtlema, kuidas selle toodangut maksimeerida ja salvestada,“ ütles Aasa. „Salvestustehnoloogia on lühikese ajaga muutunud oluliselt kättesaadavamaks ja uus lahendus võimaldab meil mitte ainult suurendada taastuvenergia tootmist ja selle kasutamist, vaid teenida selle müümisest täiendavat tulu. Pimedamal ajal aga saame akusse salvestada öist odavamat elektrit.“

Olemasolevate energiat tarbivate ja tootvate seadmete muutmine nutikaks ja uute tarkade lahenduste lisandumine võimaldab energiasüsteemi stabiliseerida ja lisada sellesse rohkem taastuvenergia tootmist. Eriti oluliseks muutub see pärast 2025. aastat, kui Eesti, Läti ja Leedu liituvad Kesk-Euroopa sagedusalaga ning siinsete ettevõtete roll varustuskindluse tagamisel suureneb oluliselt. Kuid juba praegu saavad ettevõtted salvestiga teenida lisatulu reguleerimis- ja sagedusturgudelt.

„Taastuvenergia osakaalu kasvamine loob senisest märksa suurema vajaduse energiasüsteemi tasakaalustada,“ lausus Murakas. „Tõhus ja soodne on muuta energiat tarbivad või tootvad seadmed nutikaks, kasutada ära nende paindlikkus ning võimalusel salvestada ning tarbida enda toodetud energiat. Tänu Eesti Energia virtuaalsele elektrijaamale saab seadmed panna koos energiasüsteemiga tööle nii, et kasutaja ei märka nende toimimises erinevusi, kuid tulemus on mitmes mõttes kasulik.“

Estonia piimafarmis hakkab paindliku energiajuhtimise lahendus tööle 2022. aasta sügisel. Farmi praegu toimiva 174 kW päikeseelektrijaama rajas Enefit Green aastal 2018.