Iseteenindus

Muutuvad üldteenuse tüüptingimused

27.10.2021

Alates 1.12.2021 jõustuvad uuenenud üldteenuse tüüptingimused. Üldteenuse tüüptingimused reguleerivad üldteenuse korras elektrienergia müüki Elektrilevi elektrivõrguga ühendatud väiketarbijatele.

Olulisema muudatusena muutub juriidilistele isikutele sätestatud viivismäär punktis 5.5.

Alates 2022. aastast on üldteenus ainult põhitariifne. Muudatus on kooskõlastatud Konkurentsiametiga ning rakendub nende heakskiidul.

Uuenenud tüüptingimustega saate tutvuda meie kodulehel »