Iseteenindus

Enefit Greeni vähemusosaluse IPO tulemused

15.10.2021

TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

***

Eesti Energia AS tütarettevõtja Enefit Green AS teavitas läbi Nasdaq Tallinna Börsi oma aktsiate esmase avaliku pakkumise (edaspidi „IPO“) edukast hinnastamisest. Eesti Energia AS ja Enefit Green AS kinnitasid IPO lõplikuks hinnaks 2,90 eurot aktsia kohta, mis on esialgu seatud hinnavahemiku 2,45 eurot kuni 3,15 eurot ülemises pooles.

IPO põhiosa raames plaanis Enefit Green kaasata kuni 100 miljonit eurot uute lihtaktsiate emiteerimise kaudu (uute aktsiate müük) ja ainuaktsionär Eesti Energia plaanis kaasata kuni 15 miljonit eurot läbi olemasolevate lihtaktsiate müügi (olemasolevate aktsiate müük), mis andis põhimahuks kuni 115 miljonit eurot. Sõltuvalt turutingimustest võidi IPO raames müüdavate olemasolevate aktsiate mahtu suurendada kuni 60 miljoni euro võrra, mis tähendab kogumahu kasvamist 175 miljoni euroni.

IPO põhiosa märgiti üle rohkem kui 4 korda. Investoritele otsustati jaotada 34 482 759 uut aktsiat ja 25 862 068 olemasolevat aktsiat (sh 19 739 619 täiendavat olemasolevat aktsiat emissiooni suurendamise tulemusena), see tähendab et kokku müüdi uutele investoritele 60 344 827 aktsiat. Pärast uute aktsiate registreerimist moodustab turul kaubeldav vähemusosalus 22,8% kõigist Enefit Greeni aktsiatest. Pakkumise brutotulu on ligikaudu 175 miljonit eurot, millest brutotulu Enefit Greenile on ligikaudu 100 miljonit eurot ja Eesti Energiale ligikaudu 75 miljonit eurot.

IPO käigus jaotavatest aktsiatest 55% saavad jaeinvestorid ja ülejäänud 45% jaotatakse institutsionaalsetele investoritele. Märkimiskorraldusi esitasid rohkem kui 60 000 jaeinvestorit, kellest rohkem kui 80% saavad nende poolt märgitud aktsiad täies mahus. Enefit Greeni aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 21. oktoobril 2021.a või sellele lähedasel kuupäeval, börsitähise EGR1T all. Rohkem infot Nasdaq Tallinna börsi veebilehel nasdaqbaltic.com.

***

Käesolevat börsiteadet ei tohi edastada ühelegi isikule.

Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid ning konsulteerima vajadusel asjatundjaga. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt enefitgreen.ee/ipo ja fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav väärtpaberite heakskiitmisena.

See kommunikatsioon ja selles sisalduvat info ei ole mõeldud levitamiseks Ameerika Ühendriikides või Ameerika Ühendriikidesse (sh selle territooriumid ja haldusalad, Ameerika Ühendriikide osariikides ja Columbia piirkonnas) (“Ameerika Ühendriigid”). Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida väärtpabereid Ameerika Ühendriikides. Emitendi väärtpaberid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Emitent ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud reeglis 144A) tuginedes Väärtpaberiseaduse reeglile 144A.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee