Iseteenindus

Eesti Energia võimaldab omatoodetud päikeseelektrit nüüdsest salvestada

22.06.2021

Rohelise elektri tootmisest huvitatud eramajade omanikud saavad nüüdsest Eesti Energia päikeselahenduste kasuks otsustades taastuvelektrit ka salvestada ja vähendada nii veelgi elektrikulusid.


„Tegemist on olulise sammuga nii eraklientidele kui ka energiaturule laiemalt,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos. „Esiteks on päikesepaneelide omanikel nüüdsest võimalik oma toodetud elektrit salvestada ja vähendada sellega oma elektrikulusid märkimisväärselt. Teiseks saavad kliendid otseselt vähendada oma keskkonnajalajälge ja kaasa aidata Eesti rohepöördele, toetades taastuvenergia laiemat kasutusele võtmist,“ lisas Roos.

Akulahendus salvestab päeval toodetud päikeseenergiat ning võimaldab kasutada seda õhtusel ajal või elektrikatkestuse korral. Seeläbi on võimalik suurendada oma toodetud elektri kasutamist ning vähendada elektrikulusid kuni 70%. Lahendust on lihtne tellida, sest paneelide ja aku lahendus projekteeritakse parimate tulemuste saamiseks ühtse tervikuna ning ka hilisem garantii ja hooldus on tervikteenuse osa.


Roosi sõnul on trend salvestustehnoloogiate kasutuselevõtuks järjest kasvav: ”Kliimaneutraalsuse poole liikumine on tõstnud märgatavalt taastuvenergia ehk ilmastikuoludest sõltuva energia tootmist ning see omakorda vajab salvestustehnoloogiaid. Selleks, et mitte toota suuri keskseid akusid, näeme ühe lahendusena klientide juures asuvaid salvesteid, mida saab võtta kasutusele ka elektrisüsteemi tasakaalustamiseks ja tipukoormuste tasandamiseks,“ rääkis Roos.

„Piltlikult öeldes hakkab uus energiasüsteem välja nägema kui suur virtuaalne roheline elektrijaam, mis koosneb era- ja äriklientide juures asuvatest elektritootmis- ja salvestusüksustest,“ lisas Roos. „See süsteem tagab, et meil on igal ajahetkel võimalik klientidele rohelist elektrit pakkuda.“

Loen salvestuslahendusest lähemalt