Iseteenindus

Enefit Power, IVIA ja Narva linn sõlmisid koostööleppe suurtarbijatele otseliinide rajamiseks

21.06.2021

Viie osapoole vahelise koostööleppe tulemusena rajatakse kahe tööstuspargi ehk Ida-Virumaa Tööstusala (IVIA) ja Enefit Narva Tehnoloogiapargi vahele taristu ja liitumispunkt, mis võimaldab kahel elektrienergia suurtarbijal - Aquaphor International ja MAST Europe - liituda Balti Elektrijaama otseliiniga. Otseliiniga liitumisel vähenevad ettevõtete kulutused elektrienergiale ca 30%.


Enefit Power juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on tegemist näitega heast koostööst, kus kaks tööstusparki ühendavad jõu, et pakkuda Ida-Virumaa ettevõtetele parimaid kasvuvõimalusi.

„Balti Elektrijaam on justkui tööstuse süda, mis tagab ettevõtete ja piirkonna elektrivarustuse, loob kõrge lisandväärtusega töökohti ja annab olulise konkurentsieelise, sest otseliiniga liitumisel saavad suure energiatarbimisega tööstusettevõtted võrgutasu võrra odavamat elektrit,“ rääkis Vainola.

Eesti Energia plaanib aastaks 2025 viia Balti Elektrijaama taastuvale energiale. Seeläbi saavad ka tööstuspargi ettevõtted kasutada tulevikus rohelisemat ja puhtamat energiat. „Juba praegu saavad Enefit Narva Tehnoloogiapargi kliendid tarbida ligikaudu 30% ulatuses jäätmepuidust toodetud elektrit,“ rääkis Vainola.

Aasta pärast valmiva taristuga liituvad Aquaphor International OÜ ja Mast Europe OÜ asuvad IVIA tööstusalal, mis jääb kuni 2 km kaugusele Balti Elektrijaamast.

Aquaphor International OÜ liitumisvõimsus on täna 2 MW, kuid 5 aasta perspektiivis on vajalik üle 10 MW. Mast Europe OÜ liitumisvõimsus on täna 4 MW ja 5 aasta pärast kasvab vajadus 6-8 MW-ni.

Kahe suurtarbija peale kokku oleks eeldatav elektrienergia kastus esialgu ca 40 GWh aastas, kahekordistudes järk-järgult 2025. aastaks. „Selliste mahtude juures võivad elektrikulud väheneda ligi 30% võrreldes praeguste kulutustega,“ rääkis Vainola.

IVIA juhi Teet Kuusmiku sõnul loob koostööleppe allkirjastamine ja selle elluviimine täiendava unikaalse müügiargumendi Ida-Virumaale investeeringute meelitamisel. „Otseliiniga tagatakse suurtele elektritarbijatele parem hind ja sellega oluline konkurentsieelis,“ rääkis Kuusmik.

Narva linnapea Katri Raiki sõnul on täna Narvas 3500 töötut. „Töökohtade säilitamine ja uute töökohtade loomine on Narva linna esmane väljakutse. Vaba ja tasemel töötajaskond ning madalam elektrihind on kindlasti boonuseks, miks investorid vaatavad Narva suunas. Narva on ja jääb tööstuslinnaks ning see pole häbiasi, oleme selle üle uhked,“ ütles Raik.

Narva linnavalitsus pöördub augustikuus uuesti volikogu poole, leidmaks elektri otseühenduse toetamiseks ka rahalist tuge.

Enefit Narva Tehnoloogiapark asub Balti Elektrijaama territooriumil ja pakub terviklahendusi suurtarbijale - elekter, mis on võrguteenuse võrra odavam, tööstuslik aur, keskküttelahendused, arendatud infrastruktuur, head logistilised ühendused ning täiustatud turvalisuse ja valvega kinnine perimeeter. Perioodil 2023-2025 on plaan liita Balti Elektrijaama otseliiniga tööstusaladelt veel suurtarbijaid, kasvatades aastase tarbimise üle 100 GWh.