Iseteenindus

Enam kui 26 000 aadressil üle Eesti on võimalus liituda Enefit kiire internetivõrguga

10.06.2021

Eesti Energia poolt pakutav Enefit kiire internetivõrguga liitumisvõimalus on võimaldatud tänaseks juba pea 26 500 aadressile üle Eesti, aasta lõpuks on plaan jõuda 40 000 tarbijani. Suure kiirusega ilmastikukindla püsiühendusega liitumine eeldab inimestelt võrdlemisi madalat omaosalust, kuna riik ja Eesti Energia panustavad infrastruktuuri väljaehitamisse pea 85% ulatuses.Enefit kiire internetivõrgu ehitus hõlmab hetkel 158 erinevat projektipiirkonda 13 erinevas Eesti maakonnas, kus valguskaablil põhinevat võrku arendatakse Inimeste senine liitumisaktiivsus võrguga on olnud aga madal – vaid 25% kõigist võimalikest liitujatest on seda võimalust kasutanud.

Enefit kiiret internetivõrku välja ehitava Eesti Energia tütarfirma Enefit Connect sideteenuste üksuse juht Oliver Ruus leiab, et tõenäoliselt tuleneb madal huvi liitumiste vastu sellest, et paljud tarbijad ei taju väga kiire püsiühenduse eeliseid.

„Olemasolev üle õhu leviv internetipakett võib hetkesoovid rahuldada, kuid tasub mõelda ka oma tulevikuvajadustele (kvaliteetsed teleteenuste paketid, voogedastuse võimalused, pilvetöö lahendused internetis jpm). Vaid fiiberoptiline kaabel tagab täna ja tulevikus suurte kiirustega püsiühenduse (seejuures alla- ja üleslaadimise kiirused oluliselt ei erine) ning on ilmastikukindel. See kindlustab, et ka suuremahulisemad tulevikuteenused jooksevad sellel probleemideta ja interneti püsiühendus on katkematu,“ tõstab Ruus esile.

Ruus lisab, et liitumisega tasub kiirustada, et tagada soodne omaosalus - kui praegune riigi poolt toetatud võimalus mööda lasta, võib liitumine tulevikus maksta juba kordades rohkem. „Arendame kiiret internetivõrku riigi toel ning ühe aadressi jaoks tehtav investeering on suurusjärgus 1 500 - 2 000 eurot. Sellest vaid 199 - 249 eurot on kliendi omaosaluse summa. Ülejäänu osas panustame meie koos riigiga,“ selgitab Ruus.

Enefit kiire internetivõrk on operaatorineutraalne ning iga liituja saab valida enda jaoks sobivaima teenusepakkuja. Enefit teeb koostööd kõikide peamiste operaatoritega, et viia katkematu interneti püsiühenduse võimalus võimalikult paljudeni. „Näiteks pakub juunis Tele2 kõigile nendele aadressidele, kellele oleme võrgu akna taha juba välja ehitanud, kuid kes pole siiani veel liitunud, tasuta 30-päevast teenuse prooviperioodi,“ kommenteerib Oliver Ruus.

Kiire internetiühendus ehk lairibaühendus (inglise k. broadband) on tänapäevase e-riigi oluline alustala. Selle laialdaseks levikuks on riik korraldanud toetuste abil valguskaablivõrgu viimise piirkondadesse, kuhu sideoperaatorid ilma toetusteta püsiühenduse võrku muidu ei rajaks. Enefit Connect on riigile kiire internetivõrgu rajamisel üheks partneriks.

Igaühel on võimalik Eesti Energia veebilehel (energia.ee/kiireinternet) kontrollida, kas tema aadress kuulub Enefit kiire andmesidevõrgu arendusalasse või tulevastesse ehitusplaanidesse. Kui hetkel veel ei kuulu, saab sealsamas esitada selleks sooviavalduse. See aitab kiiret internetivõrku ehitava Enefit Connecti jaoks kaardistada piirkondlikku huvi, et sellega võimalusel edasistes arendusplaanides arvestada.

Enefit Connect on Eesti Energia tütarettevõte, mis haldab erinevaid elektrivõrke ja suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, arendab kiiret internetivõrku, kaasaegset elektriautode laadimisvõrku ning pakub tänapäevasel tehnoloogial põhinevaid uusi energialahendusi.