Iseteenindus

Eesti Energia ja Ørsted ühendavad jõu Balti riikide esimese meretuulepargi rajamiseks

26.04.2021

Maailma juhtiv avamere tuuleenergia arendaja Ørsted ning Baltikumi suurim tuuleenergia tootja Eesti Energia allkirjastasid koostöökokkuleppe, mis kirjeldab turuliidrite visiooni rajada koostöös Liivi lahte regiooni esimene meretuulepark enne 2030. aastat.


Eelmise aasta septembris allkirjastasid Läti ja Eesti vastastikuse mõistmise memorandumi ühise avamere tuulepargi loomiseks. Kui avamere tuuleenergiat toetav õigusraamistik valmib, on Ørstedi ja Eesti Energia eesmärk allkirjastatud dokumendi toel see visioon ellu viia.

Avamere tuulepotentsiaali ärakasutamine on ainus reaalne võimalus suuremahuliseks puhta energia tootmiseks järgmise 10 aasta jooksul. Ørstedi tõestatud kogemus avamere tuuleparkide arendamisel ja rajamisel üle maailma ning Eesti Energia tugev positsioon regioonis loob hea eelduse Balti riikide plaanid CO2 jalajälje vähendamiseks ellu viia.

Ühiste kavatsuste memorandumi raames soovivad Eesti Energia ja Ørsted luua ühisettevõtte avamere tuuleenergia arendamiseks Balti riikides. Koostöö hõlmab Liivi lahe Eesti osas paiknevat olemasolevat tuulepargi projekti, kuid lisaks on Ørsted Lätis esitanud taotluse uuringute läbiviimiseks sealsetes vetes Liivi lahe tuulepargi kõrval asuvas arenduspiirkonnas, et koos Eesti Energiaga piiriülene hübriidlahendus välja töötada.

Ørstedi Mandri-Euroopa piirkonna juht Rasmus Errboe ütles, et on põnevil koostööst Eesti Energiaga. „Kui sobiv õiguslik raamistik on paigas, võib avamere tuul pakkuda suuremahuliselt rohelist energiat Eestile ja Lätile juba enne 2030. aastat. Meretuuleparkide suurus muudab need ideaalseks piiriüleste hübriidlahenduste jaoks, mistõttu kiidame Eesti ja Läti valitsuse initsiatiivi ja eestvedamist eelduste loomisel suuremahuliseks taastuvenergia tootmiseks regioonis. Läänemere piirkond on kasvamas avamere tuuleparkide ehitamise keskuseks, mis aitab märkimisväärselt kaasa piirkonna ning kaudselt kogu Euroopa majanduse dekarboniseerimisele. Balti riikide elektritarbimist on võimalik suures osas katta avamerel toodetud tuuleenergiaga ning selle potentsiaali realiseerimiseks soovimegi Eesti Energiaga koostööd teha," märkis Errboe.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul soovib ettevõte minna järk-järgult üle täielikult taastuvelektri tootmisele. „Meie taastuvenergia ettevõte Enefit Green on juba piirkonnas maismaa tuuleenergia liider ja edasiseks taastuvenergia mahu kasvatamiseks pakub avamere tuulepark suurepäraseid võimalusi. Oleme Liivi lahele avamere tuuleparki ette valmistanud juba üle kümne aasta. Suur eeltöö on tehtud ja see annab koostööle hea stardipositsiooni 2030. aastaks seatud ambitsioonikate taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks Eestis ja Baltikumis tervikuna. Koos maailma juhtiva avamere tuuleparkide arendaja Ørstediga on visioon kohalikust avamere tuuleenergia tootmisest veel sel kümnendil meile ühe sammu võrra lähemal.“

„Avamere tuuleenergiat soovime arendada keskkonnasõbralikul viisil, kaasates kohalikke kogukondi, et nad saaksid tuulepargist kasu. Avamere tuuleparkide rajamine, nagu näiteks Liivi lahe või Loode-Eesti (Hiiumaa) projekt, võiks luua eeldused uue tööstusharu tekkeks koos kõrge kvalifikatsiooniga pikaajaliste töökohtadega energeetika, transpordi ja logistika valdkonnas. Sellise suurusega avamere tuulepark pakub ehituse etapis tööd sadadele inimestele nii Eestis kui Lätis,“ lisas Sutter.

Balti riikidel seisab peagi ees desünkroniseerimine Venemaa võrgust. Avamere tuulenergia on kõige otstarbekam võimalus suuremahuliseks taastuvenergia tootmiseks, et tagada tulevikus Eesti ja Läti elektrienergia varustuskindlust.

Lisaks Eesti ja Läti valitsuste vahelisele koostööle meretuuleparkide rajamisel on ka EL-i avamere taastuvenergia strateegias tehtud ettepanek suurendada Euroopa avamere tuuleenergia tootmise võimsust praeguselt 12 GW-lt vähemalt 60 GW-le 2030. aastaks ja 300 GW-le 2050. aastaks.

Arendused Läänemerel, potentsiaaliga üle 90 GW, saavad selle eesmärgi saavutamiseks märkimisväärselt kaasa aidata. Aastal 2020 allkirjastasid Läänemere ümbruse ELi liikmesriigid ühiste kavatsuste deklaratsiooni avamere tuuleenergia arengu kiirendamiseks ning nii riiklike kui ka rahvusvaheliste kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Liivi lahe meretuulepargi projekti tutvustav video:


Ørstedist:

Ørstedi visioon on maailm, mis töötab täielikult rohelisel energial. Ørsted arendab, ehitab ja opereerib avamere- ja maismaa tuuleparke, päikeseparke, energiasalvesteid ja bioenergiajaamu ning tarnib oma klientidele energiatooteid. Corporate Knights'i edetabeli põhjal on Ørsted maailma jätkusuutlikum energiaettevõte. Taanis asuva peakontoriga Ørsted annab tööd 6 179 inimesele. Ørstedi aktsiad on noteeritud Nasdaqi Kopenhaageni börsil. 2020. aastal oli kontserni tulu 52,6 miljardit Taani krooni (7,1 miljardit eurot).

Eesti Energiast:

Eesti Energia ambitsioon on aidata klientidel rohepööret planeerida ja ellu viia, pakkudes mugavat ja säästvat energialahenduste tervikspektrit. Usume, et erinevate sektorite elektrifitseerimine, kasutades taastuvatest allikatest toodetud elektrit, on kiireim tee süsinikujalajälje vähendamiseks. Ettevõte on Balti riikide juhtiv tuuleenergia tootja. Eesti Energia annab tööd 4555 inimesele. Kontserni müügitulu oli 2020. aastal 834 miljonit eurot.