Iseteenindus

Eesti Energia auditeeritud 2020. majandusaasta aruanne

08.04.2021

Auditeeritud 2020. majandusaasta aruanne on saadaval Eesti Energia investorsuhete lehel, link siin. Võrreldes 26. veebruaril 2020 avaldatud auditeerimata 2020. majandusaasta finantstulemustega muutusi ei ole. Eesti Energia konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal 833,7 mln eurot (-10,0% võrreldes 2019. aastaga). Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 213,6 mln eurot (-17,8% võrreldes 2019. aastaga) ning puhaskasum oli 19,3 mln eurot (-45,5% võrreldes 2019. aastaga).

Eesti Energia juhatuse ettepanek üldkoosolekule on maksta 2020. majandusaasta eest omanikule, Eesti riigile, dividende summas 5 miljonit eurot. Dividendid makstakse välja 2021. majandusaastal. 2020. majandusaastal dividende ei makstud.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee