Iseteenindus

Tunnustasime Andekate Noorte Energiafondi parimaid

22.12.2020

Alates 2013. aastast jagame koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga stipendiumi noortele talentidele Ida-Virumaalt. Tänavu sai enesearendamiseks ja huvitegevuseks stipendiumi 37 idavirulast vanuses 7 -19 eluaastat. Korraldasime noortele talentidele põneva tunnustusürituse, mis toimus 15. detsembril.

Tunnustusüritus oli seekord virtuaalne. Inspireeriva kõne pidas üks stipendiaatidest – tõeline multitalent, 19-aastane Vladislav Virtonen ning kontserni juhatuse liige Raine Pajo.

Vladislav on oma õpingute kõrvalt ka algaja ettevõtja, abiõpetaja ja -politseinik. Ta rääkis oma kõnes, et tänavu ei olnud esimene kord, kui ta on jõudnud stipendiaatide hulka. Esimest korda sai Vladislav stipendiumi, kui ta õppis Sillamäe muusikakoolis. "See oli minu elus esimene toetus, mis tuli väljastpoolt oma pere ja muusikakooli. Pärast seda hakkasin elus suuremalt unistama. See viis selleni, et sain oma vanuserühmas parima instrumentalisti preemia neli aastat järjest," meenutas ta. Lisaks unistamisele soovitas Vladislav olla julge ega karta vigade tegemist. Ta ütles, et parim aeg oma vigadest õppimiseks ja eksimiseks on koolis käies. "See on õnnelik aeg, kus meie elus ei ole nii suurt vastutust ja võime ebaõnnestuda ilma suuremate riskideta," lisas ta.

Sõna võttis üle Raine Pajo, kes rääkis noortele oma teekonnast tavalisest õpilasest kuni kontserni juhatuse liikmeni. Ta näitas enda põnevast lapsepõlvest säilinud fotosid ning rääkis oma huvialadest ja õpingutest välismaal. Näiteks rääkis ta, kuidas 16-aastasena õnnestus võita konkurss ning sõita Ameerikasse. „Kui olin laps, siis meil ei olnud selliseid võimalusi nagu praegu on. Ameerikas olles sain inglise keelt lihvida ning nägin palju seda, mida tol ajal meil riigis ei olnud,“ meenutas Raine ning näitas sellest reisist siiani alles jäänud pesapallimängu piletit. „Õppige võõrkeeli ning laiendage silmaringi,“ julgustas ta noori.

Lisaks inspireerivatele kõnedele said stipendiaadid osaleda ka Iru elektrijaama virtuaaltuuril.

Energiafondi stipendiaadid valiti seekord 76 taotleja seast. Stipendiumi võis taotleda olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks, teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Igal aastal jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9000 eurot.


Fotol on Raine Pajo.


Fotol on stipendiaadid.Fotol on Vladislav Virtonen.