Iseteenindus

Droonidest on saanud kaevanduses väärt abimees

28.11.2020

Ohutuse, täpsuse ning aja kokkuhoiu eesmärgil on droonidest saanud Eesti Energia kaevandustes mäemeeste tubli abiline laomahtude kaardistamisel ja objektide mõõtmisel.


Markšeider ehk kaevandusmõõteinsener ei pea enam ronima põlevkiviladude ja puistangute astangutel, vaid korjab vajalikud andmed drooni lennutades. „Ta peab küll panema ladude või puistangute lähistele kindelpunktid, aga nende panek on kordades ohutum, kui kogu lao või puistangu käsitsi mõõdistamine,“ rääkis Enefit Kaevanduste juhatuse esimees Andres Vainola.

Tema sõnul on droonide kasutuselevõtul ohutuse kõrval ka teine oluline positiivne mõju. „Drooni ülelendudele kulub kordades vähem aega kui klassikaliselt mõõtes. Näiteks Estonia kaevanduse põlevkivilaojäägi saab poole päeva asemel mõõta umbes tunniga,“ märkis Vainola. Lisaaega kulub andmete analüüsimisele, kuna droon „korjab“ võrreldes käsitsi mõõtmisega tunduvalt rohkem andmeid, aga seda tööd teeb arvuti markšeiderite targal juhtimisel. „Laiemat pilti vaadates soodustab nüüdisaegse tehnoloogia kasutamine kogu tootmisprotsessi ohutust, operatiivsust ja efektiivsust,“ lisas Vainola.

Enefit Kaevandustes kasutatavad droonid ei vaja orienteerumiseks hulka maapealseid tähiseid. Droonmõõdistuse täpsuskontroll on näidanud, et erinevus tavapäraste mõõdistamisega on väga väike.

„Võrdlesime reaalajalise droonmõõdistamise tulemusi tavapärase mõõdistamise tulemustega. Lisaks hindasime ka Estonia kaevanduses kasutatavat kontaktmõõtmiste tehnoloogiat, mida kõrvutasime markšeiderite samal päeval mõõdetud andmetega. Erinevus oli minimaalne, seega võib tähisteta droonmõõdistamise ja tavapärase tähistega mõõdistamise tulemusi võrdväärseteks lugeda,“ selgitas Vainola.

Kahe drooni ostule eelnes TalTechi geoloogiainstituudi juhtimisel läbi viidud uuring, mis kinnitas, et avakaevandamisel ja põlevkiviladude mahtude kaardistamisel on mõistlik objekte droonidega mõõta. Droonide kasutamine on aktsepteeritud ka markšeideritööde korda reguleeriva määrusega.

Estonia kaevanduses on droonidel lisaks ladude ja aherainepuistangute mõõdistamisele tähtis osa ka tootmisterritooriumile rajatava päikesepargi alustarindi mõõdistamisel.