Iseteenindus

Eesti Energia testib innovaatilist lahendust Soome energiaturul osalemiseks

25.11.2020

Eesti Energia testib sel sügisel innovaatilist lahendust, mis võimaldaks osalemist Soome elektrisüsteemi reguleerimisvõimsuste turul. Energiaettevõte plaanib ühendada Auvere elektrijaama ja oma tuulepargid läbi virtuaalse elektrijaama platvormi kiiresti reageerivaks energiareserviks, mis saab toetada Soome energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamist.

 • Eesti Energia testib uudset digitaalset lahendust koostöös Soome süsteemioperaatoriga Fingrid läbi süsteemioperaatori Elering.
 • Osalemine Soome energiaturul aitab valmistuda Eesti ühendamiseks Mandri-Euroopa elektrivõrguga.
 • Olemasolevate varade nutikas kasutamine varustuskindluse tagamiseks aitab ära hoida täiendavaid investeeringuid.
 • Eesti ühendab end viie aasta pärast Venemaa elektrisüsteemist Mandri-Euroopa elektrisüsteemi. See toob kaasa vajaduse paindlike ja kiiresti reageerivate energiatootmisseadmete järele, mida oleks võimalik digitaalsete lahenduste abil reaalajas aktiveerida. Kui Eestis ja Baltimaades tekib turg sellise teenuse järele alles aastal 2025, siis Põhjamaade elektrisüsteemi kuuluvas Soomes on vajadus selle järele olemas juba praegu.

  Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul võimaldaks osalemine Soome energiaturul ammutada väärtuslikke kogemusi, mida kasutada energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamiseks juba mõne aasta pärast Eestis.

  „Varustuskindluse tagamiseks pärast liitumist Euroopa elektrisüsteemiga tuleb nutikalt ja maksimaalselt ära kasutada selleks sobivad olemasolevad varad nagu elektrijaamad ja tuulepargid ning tulevikus ka tarbijate käsutuses olevad seadmed ja salvestid, näiteks elektriautod,“ ütles Vals. „Seepärast testime koostöös Soome süsteemioperaatori Fingridi ja Eleringiga uudset lahendust, kombineerides traditsioonilisi ja uusi elektritootmisvarasid, mille juhtimine tänu Eesti Energia uuenduslikule virtuaalsele elektrijaamale toimub 100% digitaalselt. Virtuaalne elektrijaam võimaldab meil läbi nutikate lahenduste peagi pakkuda lisaväärtust ka meie Soome klientidele.“

  Praktikas tähendab see, et kui Soomes on nõudlus reguleerimisvõimsuse järele, toodetakse seda tänu uudsele lahendusele üsna pea ka Eesti Energia elektrijaamades ning transporditakse läbi Estlink 1 merekaabli Soome, kasutades ära selle saada olevat ülekandevõimsust. Kui Soomes on vastupidi energiat üle, siis võimaldavad meie elektrijaamad seda kiiresti tasakaalustada, langetades vastavalt oma tootmisvõimsust.

  „Soome ja Eesti elektrisüsteemi haldurid Fingrid ja Elering on töötanud selle nimel, et võimaldada mõlema riigi turuosalistel osaleda piiriüleselt automaatselt aktiveeritaval sageduse taastamise reservi turul (aFRR). Nõudlus reguleerimisreservi järele kasvab seoses üleminekuga rohelisele energiasüsteemile. Hindame koostööd Eesti turuga, kus oleme jõudnud konkreetsete tulemusteni,“ ütles Fingrid Oyj asepresident Asta Sihvonen-Punkka.

  Pilootprojekti läbiviimiseks tarvilikud testimised algavad enne aasta lõppu ja valmisolek automaatselt aktiveeritava reservvõimsuse teenuse pakkumiseks Soome energiasüsteemi peaks saavutatama järgmise aasta kevadeks.

  Lisaks valmistub Eesti Energia sisenema Soome turule tööstusklientidele mõeldud virtuaalse elektrijaama teenusega, pannes suured elektrit tarbivad ja tootvad seadmed klientide jaoks raha teenima, vähendades energiakulusid ning võimaldades turule rohkem taastuvenergiat. Soome jaeturul alustas Eesti Energia elektrimüüki 2018. aastal.