Iseteenindus

Enefit Poweriga algab uus ajajärk energiatootmises Ida-Virumaal

06.10.2020

Eesti Energia tootmine Ida-Virumaal koondub ühe katuse alla – Enefit Kaevandused ja Enefit Energiatootmine ühinevad 2021. aastast uueks ettevõtteks nimega Enefit Power. Uus ettevõte keskendub energiatootmise puhtamaks ja efektiivsemaks muutmisele ning kujuneb ringmajanduse keskuseks.


„Estonia allmaakaevanduse ja Narva karjääri liitmine meie elektri ja vedelkütuste tootmisega üheks ettevõtteks – Enefit Poweriks – annab ühises väärtusahelas rohkem paindlikkust, suurendab konkurentsivõimet ning tagab suurenergeetika arengule tervikvaate,“ ütles Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

„Meil on selge eesmärk energiatootmise CO2 mahukust vähendada. Taastuvenergia arendamise kõrval keskendume oma juhitavas tootmises enamat lisandväärtust loova vedelkütuste ja elektri koostootmise mahu kasvatamisele ning alternatiivsete kütuste, sealhulgas puidujäätmete kasutamisele. Põlevkivi kasutuse vähendamisega on meie süsinikuemissioon kahanenud võrreldes 2018. aastaga ligi kolm korda,“ lisas Pajo.

Enefit Poweri visioon on kasvada Eesti ringmajanduse veduriks ning kasutada vedelkütuste tootmisel alternatiivseid kütuseid: vanarehve ning potentsiaalselt jäätmeplasti, lahendades nii keskkonnaprobleeme. Kaevandustes tekkiva aherainel ehk lubjakivil on hea potentsiaal saada rohkem kasutust suurte taristuobjektide aluspõhja täitematerjalina, põlevkivituhk on tõestamas end väärt toorainena teistes majandusharudes.

„Ühe ettevõttena saavutame jätkusuutliku arengu ja tervikvastutuse, samuti tunnetavad töötajad nii selgemalt, milline on nende roll väärtusahelas ning näevad, et nende tööl on konkreetne äriline tulemus," selgitas Pajo. Ta lisas, et ettevõtte uus nimi Enefit Power on positiivselt laetud, tähistades jõudu valdkonnas ja inimestes. „Kaevurid ja energeetikud on just need inimesed, kelle kätes on jõud ja kelle töö loob väärtust. Teeme kõik selleks, et luua parimaid, puhtamaid ja efektiivsemaid energialahendusi inimeste jaoks.“

Enefit Powerist saab tööandja 1500 inimesele. Loodava ettevõtte juhi värbamisprotsess kestab. Suurenergeetika varahaldusega jääb edasi tegelema Enefit Solutions, mis osutab teenuseid kaevandustele, elektrijaamadele ja õlitehastele ning soovib peatselt ka elektrituulikute hooldust pakkuma hakata.