Iseteenindus

Muudatused Eesti Energia AS kontserni struktuuris

02.07.2020

Eesti Energia ainuaktsionär, Eesti Vabariik, andis täna, 2. juulil 2020, volitused Eesti Energia erakorralisele aktsionäride üldkoosolekule Eesti Energia AS jagunemise kinnitamiseks. Jagunemise käigus lähevad Eesti Energia AS’st seaduse alusel üldõigusjärgluse korras üle uude loodavasse äriühingusse Tootsi tuulepark ja kõik Tootsi tuulepargiga seonduvad varad, õigused ja kohustused.

Uus loodav äriühing kuulub 100% Eesti Energia AS’i omandusse. Tegemist on Eesti Energia Aktsiaseltsi kontsernisisese ümberkorraldusega, mis ei oma mõju Eesti Energia Aktsiaseltsi kontserni varadele ega majandustegevusele.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee