Iseteenindus

Eesti Energia pakub kodudele lihtsat kindlustuskaitset elektririkete ja tulekahju vastu

08.06.2020

Eesti Energia klientidel on nüüdsest võimalik kindlustada oma vara äikese, elektrikatkestuste, voolukõikumiste ja tuleõnnetustest põhjustatud kahjude vastu. Eesti Energia loodab, et nii saab suurem hulk eestimaalasi abi taoliste ootamatuste puhul kaasneda võivate suurte väljaminekute korvamiseks.

„Elekter meie kodudes on sedavõrd tavaline, et kipume unustama sellega seotud ohte. Päästeameti statistika on kõnekas: pea veerand kõikidest tulekahjudest on põhjustatud elektriseadmete riketest. Selleks, et ära hoida järgmisi traagilisi elektririkkest põhjustatud tulekahjusid, kutsume kõiki eestimaalasi üles veenduma, kas nende elektrisüsteem on ohutu kasutada,“ ütles Eesti Energia Eesti turu juht Jaak Jõgi.

Kahjuks kõiki õnnetusi ennetada ei õnnestu ning Jõgi sõnul on murettekitav fakt, et ligi pool Eesti kodudest on kindlustamata. See tähendab, et ilma kindlustuskaitseta tuleb õnnetusjuhtumi korral kulud ise katta, mis võib paljudele inimestele üle jõu käia.

„Selleks, et oma kodu kindlustamine oleks kõigile lihtsam ja jõukohasem, oleme välja töötanud lahenduse, mille klient saab valida oma tänase elektri- või gaasilepingule lisaks. Valida on võimalik elektriseadmete kindlustus, tulekahjukindlustus või mõlemad koos. Sealhulgas on kindlustuse kuutasu kõigile klientidele alati sama, sõltumata maja, suvila või korteri asukohast või vanusest,“ selgitas Jõgi.

Elektriseadmete kindlustus aitab korvata elektriseadmete äkilist ja ettenägematut välise asjaolu tõttu (nt äike, lühis, ülekoormus, üle- või alapinge) rikki minekut. Seadmed on kaitstud summas kuni 2000 € juhtumi kohta. Samuti katab kindlustus elektripaigaldise kahjustumisest tekkivad parandamise või asendamise kulud, sealhulgas elektriku väljasõidukulud kuni 200 € ulatuses.

Tulekahjukindlustuse abil on kliendil võimalik saada rahaline hüvitis 10 000 € väärtuses sinu kahjustunud elukoha taastamiskulude ulatuses. Tulekahju korral on võimalik saada esmane hüvitis summas 2000 € kolme tööpäeva jooksul peale kahjuteate esitamist.

Kindlustusega on võimalik paari sammuga liituda Eesti Energia kodulehel. Liituda saavad kõik Eesti Energia lepingulised kodukliendid. Kindlustuslahenduse töötas Eesti Energia välja koostöös Aon Kindlustusmaakleriga, kindlustusteenust pakuvad IF Kindlustus ning BTA Kindlustus.