Iseteenindus

Eesti Energiat 10 aasta jooksul varustav tuulepark Leedus sai nurgakivi

03.09.2020

Kolmapäeval sai nurgakivi Leetu Telšiaisse rajatav tuulepark, mille kogu toodetava roheenergia ostab kümne aasta jooksul Eesti Energia. Tegemist on ajaloo suurima roheenergia ostulepinguga Baltimaades.

2022. aastal käivituv E energija Telšiai 68,9 MW tuulepark toodab aastas 235 GWh roheelektrit, millega kataks ligi 80 000 kodumajapidamise aastase elektritarbimise. Lisaks koduklientidele hakkab Eesti Energia tuuleenergiaga varustama ärikliente, et luua ettevõtete jaoks senisest paremad võimalused oma tegevust keskkonnasõbralikumaks muuta.


Kunagi varem ei ole Baltimaades nii pikaajalist ja suuremahulist roheenergia ostulepingut sõlmitud. Just Eesti Energia valmisolek 10 aasta jooksul kogu tuulepargi toodang ära osta, oli pargi finantseerimise võtmeteguriks. Baltimaade suurim roheenergia ostuleping sai teoks tänu heale koostööle E energia, General Electricu ja SEB-ga.

Eesti Energia on tütarettevõtte Enefit Green kaudu piirkonna juhtiv taastuvenergia arendaja, kuid koostöö ja pikaajalised elektriostulepingud teiste arendajatega võimaldavad anda veel suurema panuse Baltimaade kujunemisel juhtivaks emissioonide vähendajaks terves Euroopas, tõstes samal ajal piirkonna energiasõltumatust.

Leedu äriklienditurul on ettevõte Enefit brändi all tegutsenud juba 2007. aastast ning on saavutanud tugeva positsiooni nii elektri- kui ka gaasimüüjana. Leedu kodukliendi elektriturg avaneb tarbijatele 2021. aasta 1. jaanuaril ehk kaheksa aastat hiljem kui Eesti energiaturg. Eesti Energia alustas Leedu koduklientidele elektri müüki käesoleva aasta alguses.