Iseteenindus

Eesti Energia tagab kõikide teenuste osutamise eriolukorra vältel

16.03.2020

Vaatamata riigis kehtestatud eriolukorrale tagab Eesti Energia nii elutähtsate teenuste nagu elektri ja soojusega varustamine kui ka kõikide teiste teenuste osutamise klientidele.

Töökorraldust Eesti Energia ettevõtetes on täna kohandatud riigis valitseva eriolukorraga hakkama saamiseks ja rakendatakse vajalikke ettevaatusabinõusid viiruse leviku tõkestamiseks. Võimaldatakse kaugtöö tegemist töötajatel, kelle töö tegemise iseloom ei nõua töökohas viibimist. Organisatsiooni toimimiseks vajalike koosolekute pidamiseks kasutame võimalusel kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid. Üritused, suuremad koosviibimised, välislähetused on tühistatud või edasi lükatud. Peatatud on kõikide ekskursioonide läbiviimine ja külaliste vastuvõtmine kontserni ettevõtetes. Püütakse vältida rohkem kui 10 inimese koosviibimisi. Kõikidelt alltöövõtjatelt küsib Eesti Energia kinnitust Vabariigi Valituse poolt kehtestatud eriolukorra määruse nõuete täitmisele. Eesti Energia kriisikomisjon jälgib situatsiooni arengut ja vajadusel korrigeerib operatiivselt töökorraldust.

Inimesed on informeeritud Terviseameti soovitustest hügieeni hoidmiseks ja viiruse leviku vältimiseks. Haigussümptomitega töötajad saadetakse koju. Kriitilistel ametikohtadel töötajate jaoks luuakse võimekus kiirendatud korras tervisekontrolliks.

Igas tootmisüksuses ja ka klienditeeninduses on koostatud tegevuskava viiruse tõkestamiseks, mis arvestab erinevaid stsenaariumeid, annab käitumisjuhiseid ja selgitab töökorraldust. Kaardistatud on kriitilised töökohad. Igal kontserni elutähtsa teenuse osutajal on oma toimepidevuse riskianalüüs ja plaanid koostatud vastavalt hädaolukorra seaduse nõuetele.

Eesti Energia klientide teenindamine jätkub tavapäraselt. Tööpäevadel kell 8-18 abistab kliente nõustamiskeskus tel 777 1545 või [email protected]. Energiaga seotud toiminguid on kõige lihtsam teha Eesti Energia kodulehel või e-teeninduses. Eesti Energia elektrikud jätkavad koduste elektririkete kõrvaldamist.

Riketest saab teada anda ööpäevaringselt Elektrilevi rikketelefonil 1343.