Iseteenindus

Eesti Energia: riik tegi olulise sammu esimese meretuulepargi rajamiseks Liivi lahte

19.12.2019

Valitsuse otsus algatada Liivi lahe meretuulepargi hoonestusloa menetlus võimaldab Eesti Energial jätkata uuringuid ja otsida partnereid Liivi lahte meretuulepargi rajamiseks.

Eesti Energia kontserni kuuluva Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul on Pärnu merealaplaneeringus kokku lepitud, et hoonestusloa saanud ala sobib hästi tuuleenergia arendamiseks. Ka seni Eesti Energia poolt läbi viidud tuule-, jää- ja linnu-uuringud on näidanud, et asukoht on meretuulepargi rajamiseks sobiv.

„Täname valitsust tänase otsuse eest. Liivi lahe meretuulepargil on potentsiaal saada esimeseks Eesti-Läti taastuvenergia tootmise valdkonna ühisprojektiks, kuivõrd lätlaste kavandatav tuulepargi arendusala asub Liivi lahe tuulepargist vaid 10 km kaugusel. Eestis ei ole meretuulepargi ehitamise kogemust, seetõttu on loogiline, et sellise suurusega meretuulepark tehakse mitme ettevõtte koostöös. Uksed on partneritele koostööks lahti,“ rääkis Kärmas.

„Arvestades võimaliku koostöö piiriületavat iseloomu tuleb siinkohal rõhutada ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning selle Läti vastaspoole vahelise koostöö tähtsust projekti arendamiseks vajaliku infrastruktuurilahenduse kokkuleppimisel. Loodame selle osas senise väga hea koostöö jätkumist,“ sõnas Kärmas.

Eesti Energia alustas Liivi lahe tuulepargi planeerimist 2009. aastal ning aja jooksul on juba teostatud esmased tuule mõõtmised, merepõhja-, jää- ja linnustiku uuringud. Protsess on kestnud pea 10 aastat, sest 2012. aastal käivitati Pärnu merealaplaneering, mis kehtestati 2017. aastal.

Meretuuleparki on planeeritud kuni 160 tuulikut koguvõimsusega 1000 MW. Sellise meretuulepargi toodang kataks ära ligi poole Eesti elektrienergia vajadusest ja see on oluline samm 2050 kliimaneutraalsuse saavutamise suunas.

Tuulepark valmib eelduslikult enne 2030. aastat ning projekti arendusfaasis tehakse igakülgselt koostööd kohaliku kogukonnaga, sh Kihnu ja Häädemeeste valla ja elanikega.