Iseteenindus

Enefit Green näeb lähiaja suurimat arenduspotentsiaali Leedus

06.12.2019

Leedu ja kogu Baltikumi suurima tuuleenergia tootja Enefit Greeni Leedu turu arendusportfellis on kolm tuulepargi projekti, mille koguvõimsus ulatub 350 megavatini. Tänu sellele on Leedu hetkel Enefit Greeni jaoks suurima arenduspotentsiaaliga välisturg, kinnitas ettevõtte juhatuse esimees Aavo Kärmas eile Vilniuses Eesti saatkonnas toimunud energeetikaseminaril.

Eesti Energia taastuvenergiaettevõttele Enefit Greenile kuulub Leedus täna viis tuuleparki, koguvõimsusega 140 megavatti.

Aavo Kärmase sõnul on Leedu Enefit Greeni jaoks strateegiliselt oluline turg. „Juba praegu toodavad Leedu tuulepargid ligi poole Enefit Greeni tuuleelektri toodangust. Ambitsioon kasvuks on aga suur, sest arendame Leedus veel kolme uut tuuleparki. Arenduste maht on kokku ligi 350 megavatti, mis projektide realiseerudes tähendaks meie tänase Leedu võimsuse kolmekordistumist,“ sõnas Kärmas ja lisas, et Leedu on viimastel aastatel olnud kõige kiiremini tuuleenergia toodangut kasvatanud riik Baltikumis.

350 megavati näol on tegemist suurema võimsusega kui praegu kõigil Eestis töötavatel elektrituulikutel kokku.

Leedu on esimene Balti riik, kus toimuvad taastuvenergia oksjonid, ja sellega on Leedu näidanud teistele Balti riikidele eeskuju. „Ka Enefit Green osaleb käimasoleval oksjonil ning ootame tulemusi,“ kommenteeris Kärmas. „Oksjonid on aga vaid üks meede riiklike taastuvenergia eesmärkide täitmiseks. Usun, et taastuvenergia vajab peatselt üha vähem riiklikke toetuseid ning näeme juba lähiaastatel uue võimalusena pikaajalisi elektrimüügilepinguid, mis on sõlmitud otse taastuvenergia arendajate ning elektri suurtarbijate vahel. Ja seda mitte ainult Leedus, vaid regioonis tervikuna.“

Eesti Energia strateegiliseks eesmärgiks on toota aastal 2023 45% elektrist taastuvatest või alternatiivsetest allikatest, millele aitab kaasa ka Enefit Greeni Leedu tuuleenergia portfelli suurenemine.

Enefit Greenil on Eestis ja Leedus tuuleparke kokku ligi 400 MW mahus, mis teeb ettevõttest Baltikumi suurima tuuleenergia tootja. Leedu tuulepargid moodustavad sellest mahust kolmandiku ning nende käesoleva aasta prognoositav toodang on ligikaudu 450 gigavatt-tundi elektrit. See on 45% Enefit Greeni kogu aastasest tuuleelektri toodangust.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis.