Iseteenindus

Eesti Energia juhatuse viienda liikmena alustab tööd Agnes Roos

20.11.2019

Eesti Energia nõukogu nimetas täna ettevõtte viiendaks juhatuse liikmeks Agnes Roosi, kes on viimased seitse aastat juhtinud kontserni äri- ja infotehnoloogia üksust. Eesti Energia juhatuses alustab Agnes Roos 1. detsembrist ja tema vastutada on kliendikogemuse ning äri- ja infotehnoloogia juhtimine.

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul plaanib ettevõte järgmisel aastal oma kliente üllatada mitmete teenustega nii elektrimobiilsuse, päikeseelektri kui ka paindliku tarbimise juhtimise vallas. „Kõigi nende teenuste arendamine eeldab kliendi tundmist, aga ka väga head infotehnoloogilist arusaama, sest soovime teistest pakkujatest eristuda just digitaalse kliendikogemusega. Agneses on need kaks suunda hästi ühendatud. Soovin talle jõudu ja head energiat meie ambitsiooni eestvedamisel“ ütles ta.

Agnes Roos juhib täna Eesti Energia äri- ja infotehnoloogia üksust ning näeb uute toodete arendamises suurt potentsiaali. „Kliendikogemus on olnud mulle alati südamelähedane. Seda enam, et see on täna üha rohkem sõltuv infotehnoloogiast. Usun, et Eesti Energia edu sõltub üha enam sellest, kui hästi suudame infotehnoloogilised võimalused uute teenuste arendamisel ära kasutada ja lihtsasti oma koduturgudel skaleerida,“ ütles Roos.

Klienditeenuste üksuse senine juht Jüri Teemant on otsustanud Eesti Energiast lahkuda. Hando Sutter tänas Teemantit tehtud hea töö eest Eesti Energias ning soovis talle edu uutes ettevõtmistes.

Agnes Roos on juhtinud viimased seitse aastat Eesti Energia äri- ja infotehnoloogi teenistust. Enne seda töötas Roos üle 20 aasta erinevatel ametikohtadel Swedbankis.

Eesti Energia juhatuse koosseisu kuuluvad käesoleva aasta 1. detsembrist juhatuse esimees Hando Sutter, finantsvaldkonna eest vastutav Andri Avila, arendusvaldkonda juhtiv Margus Vals, suurenergeetikat kureeriv Raine Pajo ning kliendikogemuse ja äri- ja infotehnoloogia eest vastutav Agnes Roos. Juhatuse liikmete teenistuslepingud kestavad 2023. aasta märtsikuu lõpuni.

Eesti Energia kontserni kuulub üle 20 ettevõtte. Kontsern annab tööd ligikaudu ligi 5000 inimesele. Eesti Energia on Baltikumi suurim energiatootja, sh üks suurimaid taastuvenergia tootjaid. Elektrit toodab ettevõte põlevkivist, tuulest, veest, päikesest, biomassist ning segaolmejäätmetest.

Eesti Energia tegutseb lisaks Eestile Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Jordaanias, Ameerika Ühendriikides ning Soomes ja Rootsis.