Iseteenindus

Enefit Greeni Poola päikesepargid näitavad head toodangut

17.08.2019

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni juulikuu elektritoodanguks kujunes 64 GWh, millest enamiku ehk 58 GWh tootsid Eestis ja Leedus asuvad tuulepargid. Väga häid toodangunumbreid näitasid ka ettevõtte päikeseelektrijaamad, sh hiljuti omandatud päikesepargid Poolas.

Võrdluseks, 64 GWh elektrist jagub aastaks ajaks rohkem kui 21 000 keskmise tarbimisega majapidamise elektrivajaduse katmiseks.

„Mul on väga hea meel, et juunikuus toimunud tehinguga ostetud Poola päikesepargid pole meie ootusi petnud. Nii töökindlus kui ka sellest tulenevad toodangunumbrid on olnud väga head. Lisaks on sealse piirkonna päikeseolud olnud oodatust paremad,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. 

Hetkel annavad Poolas toodangut üheksa päikeseelektrijaama, mille juulikuu elektritoodanguks kujunes 1 234 MWh. Nendele peaksid juba sügisel lisanduma veel 11 päikeseparki, mille ehitus on praegu lõppfaasis. Kokku kuulub Enefit Greeni päikeseportfelli hetkeseisuga 26 MW jagu päikeseelektrijaamasid Eestis ja Poolas.

„Usun, et päikeseenergia on tulnud selleks, et jääda. Enefit Green astub tõsiseid samme oma päikeseenergia tootmismahtude kasvatamise ja selle valdkonna arendamise suunas,“ kinnitas Aavo Kärmas. Eesti Energia eesmärk on toota aastaks 2023 45% elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest ning Enefit Greeni päikeseelektrijaamad annavad sellesse samuti olulise panuse.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest, biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Ettevõte on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja kogu Baltikumis.