Iseteenindus

Eesti Energia uurib võimalust rajada Risti lähistele tuulepark

25.06.2019

Eesti Energia esitas Lääne-Nigula vallale detailplaneeringu taotluse, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Risti lähistele on võimalik tuulepark rajada.

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul töötab Eesti Energia lähtuvalt oma strateegiast selle nimel, et leida uusi võimalusi taastuvenergia kui kõige puhtama energiatootmise viisi suurendamiseks oma portfellis.

“Oleme uurinud võimalusi tuuleparkide Eestisse rajamiseks aastaid ning meie analüüsi tulemus näitas, et Risti on hea tuulepotentsiaaliga koht. Tuulepargi rajamise võimaluse uurimist on toetanud mitmed inimesed kohalikust omavalitsusest ja kogukonnast. Keskkonnamõjude hindamine, mis võtab arvesse erinevaid mõjusid nii keskkonnale kui ka kohalikule kogukonnale, peabki nüüd välja selgitama, kas ja kuidas tuulepargi rajamine Ristile on võimalik,” selgitas Kärmas ning lisas, et protsessi käigus toimub mitmeid avalikke arutelusid ja projekti tutvustavaid koosolekuid, kus kohalikel inimestel on võimalik kaasa rääkida.

Kärmase sõnul ostis Eesti Energia tuulepargi rajamiseks maatükke eramaaomanikelt, olenevalt tuulikute paigutusest planeeringualal võib maksimaalne tuulikute arv ulatuda kolmekümneni. Lõplik võimalik tuulikute arv selgub keskkonnamõjude hindamise käigus.

Tuulepark hakkaks asuma ühe kilomeetri kaugusel lähimatest majapidamistest ja on metsa sees. “Oleme võtnud eeskujuks Soome ja Saksamaa, kus tuuleparke on samuti metsa sisse ehitatud. Mets ja piisav kaugus inimasustusest summutavad tuuliku müra. Samuti ei riiva metsa püstitatud tuulikud silma,” selgitas Kärmas.

Aavo Kärmase sõnul oleks Ristile rajatav tuulepark Eesti kõige kaasaegsem. Samuti annaks see tänu elektri otseühenduse võimalusele olulise konkurentsieelise tööstusettevõtetele, kes soovivad tuulepargi lähedale oma tootmist rajada.

Nii nagu Eesti riigi, nii on ka Eesti Energia üks eesmärke vähendada energiatootmises CO2 jalajälge. Seetõttu on Eesti Energia eesmärk suurendada taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaalu oma tootmisportfellis 45 protsendini 2023. aastaks. Viimased suuremad tuulepargid, Paldiskis ja Narva tuhaväljal, said Eestis valmis 2012-2013 aastatel.