Iseteenindus

Enefit Green langetab Iru elektrijaamas toodetud soojuse hinda

30.05.2019

Konkurentsiamet kinnitas Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni taotluse, millega langeb Iru elektrijaamas segaolmejäätmetest toodetud soojuse piirhind 35% ehk 13,99 euroni megavatt-tunni eest. Sellega luuakse eeldus soojahinna langetamiseks Tallinnas. Enefit Green müüb soojust Tallinnat soojaga varustavale Utilitas Tallinnale.

Uus segaolmejäätmetest toodetud soojuse piirhind hakkab kehtima tagasiulatuvalt alates maikuu algusest. Tegemist on kõige soodsama Eestis toodetud soojusega, millele järgneb odavuselt Narva elektrijaamades toodetud soojus, millega varustatakse Narva linna. Eelmine Irus toodetud soojuse hinnalangus leidis aset täpselt aasta tagasi, mil piirhind langes 30%.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul tuleneb seekordne piirhinna märkimisväärne langus Iru elektrijaama jäätmete põletamise tasude tõusust, mis kujunevad turuosaliste poolt tehtavate enampakkumiste alusel. „Kuna väravatasud on kasvanud, siis soovime anda selle võidu edasi soojatarbijatele, sest piirhinna langus loob eelduse ka soojahinna langetamiseks pealinlaste jaoks,“ kommenteeris Kärmas.

„Iru elektrijaamas töödeldakse segaolmejäätmed ümber elektriks ja soojuseks, mis vähendab oluliselt jäätmete ladestamist prügilatesse, misläbi aitame kaasa Eesti keskkonna puhtamaks muutmisele,“ lisas Kärmas.


Lepingu kohaselt müüb Iru elektrijaam toodetud soojuse Tallinnat soojaga varustavale Utilitas Tallinnale. Kokkuleppe järgi on jäätmetest toodetava soojuse müügikoguseks 310 gigavatt-tundi soojust aastas ning maagaasist toodetava soojusenergia koguseks umbes 100 gigavatt-tundi aastas. Irus toodetud soojus katab ära umbkaudselt 20% Tallinna soojusvajadusest ning seal toodetud soojusega varustatakse ka Maardu linna.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning see on kulupõhine.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis ja Leedus elektrit ja soojust tuulest, päikesest, veest, biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Lisaks Iru elektrijaamale toodetakse soojust veel ka Paide ja Valka elektrijaamades ning Vinni ja Oisu biogaasijaamades. Samuti kuulub Enefit Greenile pelletitehas koos koostootmisjaamaga Lätis.