Iseteenindus

Päikeseparke lisandub hoogsalt

11.05.2019

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni eelmisel aastal ehitatud 19 päikesepargist alustas enamik aprillikuus tööd, kokku tootsid pargid kuuga 348 megavatt-tundi elektrit.

Maikuus käivitub veel kolm jaama. Enefit Greeni päikeseportfelli kuulub hetkeseisuga 20 päikeseparki üle kogu Eesti.

Kuigi suurest päikeseelektri tootmismahust veel rääkida ei saa, usub Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas, et päikeseenergia on tulnud selleks, et jääda ning ettevõte on astunud esimesi tõsiseid samme selle valdkonna arendamisel.


„2018. aastal investeeris Enefit Green päikeseenergeetikasse kokku viis miljonit eurot ning rajasime 7 megavati jagu päikesejaamasid. Meie eesmärk 2023. aastaks on kasvatada oma päikeseportfell vähemalt 50 megavatini. See tähendab, et plaanid on meil suured ja oluline kasv selles vallas on alles ees,“ sõnas Kärmas.

Tuuleenergia valdkonnas oli aprill aasta esimesest kvartalist oluliselt rahulikum, sest võrreldes tuulise veebruari- ja märtsikuuga, oli keskmine tuulekiirus aprillis madal. Kokku kujunes Enefit Greeni aprillikuu tuuletoodanguks ligi 70 gigavatt-tundi elektrit, millest üle poole tootsid Leedu tuulepargid, kus tuuleolud olid mõnevõrra paremad.

„Vaiksem tuulekuu võimaldas meil oma tuuleparkides planeerida selleks perioodiks korralisi hooldusi, et tagada tuulikute veelgi parem töökindlus. See on vajalik, et saaksime tuulistest kuudest maksimumi võtta ning jõuda Eesti Energia ambitsioonika eesmärgini, milleks on aastal 2022 toota vähemalt 40% elektrist taastuvatest või alternatiivsetest allikatest,“ kommenteeris Aavo Kärmas.

Kokku kujunes Enefit Greeni märtsikuu elektri kogutoodanguks ligi 85 gigavatt-tundi, milles sisalduvad lisaks tuuleparkide ja päikesejaamade toodangunumbrile ka Iru, Paide, Valka ja Broceni elektrijaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama ning Ruhnu taastuvenergialahenduse toodangumahud.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis ja Leedus elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, biogaasist ja segaolmejäätmetest.