Iseteenindus

Mayeri mõtleb puhastusvahendeid tootes keskkonnahoiule

07.11.2018

Mayeri Industries AS on 100-protsendiliselt Eesti kapitalil põhinev Baltikumi suurim tarbekeemiatehas. Ettevõtte tooteportfelli kuulub 16 kaubamärki neljas erinevas tootegrupis: kodukeemia, autokeemia, aiakeemia ja lahustid. Toodete peamiseks sihtturuks on nii jae- ja hulgimüügiettevõtted kui ka pesumajad ning toitlustus- ja majutusettevõtted kogu Läänemere piirkonnas.

Mayeri lähtub oma äris juhtlausest “Ohutu Sinule, ohutu keskkonnale!”, mis tähendab, et Mayeri annab endast kõik ning tegeleb igapäevaselt arendustöödega, et toota pesu- ning puhastusvahendeid looduskeskkonda negatiivselt mõjutamata. Samuti peab toodete keskkonnamõju olema minimaalne kõigis nende kasutamise ja ringlusse saatmise etappides. „Teadvustame, et kõike ei saa saavutada ühekorraga, sest kõrgtehnoloogia rakendamine tootmises on kallis. Liikudes samm-sammult puhtama tootmise ja loodust säästvamate toodete poole, liigutakse igapäevaselt lähemale ka tasakaaluseisundile. Ja seda koos tarbijatega, kes hindavad samu väärtusi ja usuvad ettevõtte toodetesse,“ kinnitab Mayeri turundusjuht Piia Mai Kasemaa.

Ettevõte on viimase viie aasta jooksul teinud suure arengu, saavutades välisturgudel järjest paremaid positsioone. Hetkel müüakse tooteid Soomes, Rootsis, Norras, Islandil, Inglismaal, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaa, Taanis, Belgias ning huvi toodete vastu on olnud isegi Venemaal, Ukrainas, Ghanas jm. Mayeri käibest moodustavad väga suure osa ka private label tooted, millest huvituvad väiksemate jaekettide kõrval ka rahvusvahelised ketid. „Järjest tundub, et nahasõbralikumad ja keskkonnasäästlikumad tooted on saamaks inimeste igapäevaseks osaks ja vastutustundlik tarbimine järjest olulisemaks. Järgneva viie aasta jooksul on Mayeril plaan liikuda välisturgudele veel rohkemate toodetega ning teha end järjest enam tuntumaks, lisaks kindlustada tugev turupositsioon riikides, kus juba tegutseme,“ märgib Kasemaa.

Tehase juurde rajatud päikesepark

Ükski tehas ei saa töötada ilma elektrita, ent Mayeri proovib toota võimalikult keskkonnahoidlikult ning ressursisäästlikult. Alates novembrist 2017 on Mayeri osaliselt läinud üle taastuvale energiale. „Soojusenergiat saame katlamajast, mis rajati ettevõtte juurde 2014. aastal. Katlamaja köetakse hakkepuiduga, mis varutakse kohalikelt ettevõtjatelt. Võrreldes fossiilsete kütustega vähendab bioenergia kasutamine CO2 emissiooni oluliselt, sest selle kasutamisel loetakse CO2 emissioon olematuks. Biomassi põlemisel eralduv süsihappegaas seotakse fotosünteesis uuesti taimedesse ning kasvuhooneefekt ei suurene,“ selgitab Kasemaa.

Elektrienergiat saadakse osaliselt 2017. aastal rajatud 200kW päikesepargist. Ühe hektari suurusele alale on püstitatud 80 päikesepaneeli. Tänu tehtud investeeringutele on Mayeri energiasõltumatum ning -säästlikum.

Kliendihaldur Tarvo Peensalu

„Mayeri näol on tegemist haruldase näitega ettevõttest, kes on võtnud keskkonnasõbraliku tootmise endale südameasjaks ning pingutab järjest enam, et ka kodukeemia oleks tervisele ja loodusele ohutu. Meil on rõõm pakkuda koostööd niivõrd vastutustundliku ning uuendusmeelse ettevõttega.“