Iseteenindus

Eesti Energia laiendab jäätmepuidu kasutamisvõimalusi energiatootmises

11.10.2018

Eesti Energia ettevõte Enefit Energiatootmine alustas jäätmepuidu purustamise ja metalli eemaldamise kompleksi rajamist Balti elektrijaama. Elektrijaama territooriumile ehitatavas kompleksis purustatakse ja puhastatakse jäätmepuit põletamiseks mittesobivatest elementidest nagu näiteks metallosad. Kompleks valmib 2019. aasta lõpus.

Enefit Energiatootmise juhatuse esimehe Mart Proosi sõnul kasutatakse jäätmepuitu Balti elektrijaama koostootmisplokis. „Taastuvenergia toetust pole Narva elektrijaamad saanud alates 2012. aastast, kuid sellest hoolimata oleme suutnud turutingimustel jäätmepuitu ja biomassi hankida ning sellest kasumlikult energiat toota,“ ütles Proos. Ta lisas, et eelmisel aastal toodeti Balti elektrijaama koostootmisplokis taastuvatest kütustest, sh jäätmepuidust, 150 GWh taastuvelektrit. Toodetud taastuvenergia katab 50 000 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse. „On tähelepanuväärne, et mitte ühtegi kuupmeetrit möödunud aastal Enefit Energiatootmise elektrijaamades kasutatud biomassist ei toodud otse Eesti metsadest. Enefit Energiatootmises ära kasutatud biomass koosnes täielikult jäätmepuidust, millest ligi 50% oli välisturgudelt imporditud,“ selgitas Proos.

Eesti Energia on valmis edaspidi tootma ka rohkem taastuvenergiat. “Kõige parem võimalus oleks osaleda Euroopa Liidu taastuvenergia statistikakaubanduses ehk siis toota siin taastuvenergiat ja müüa seda statistikat nendele riikidele, kus taastuvenergiat on puudu ja kes ei suuda oma 2020. aasta eesmärke täita. Nii ekspordiksime tooraine asemel Eestist siin kohapeal toodetud elektrit ja oleksime väärtusahelas kindlasti kõrgemal kohal,“ lausus Mart Proos.

Tarnijatelt saabuv jäätmepuit, milleks on näiteks lammutatud hoonete osad, vanad raamid, uksed või mööbel, sisaldab suures koguses metalli, mis takistab kohest kasutust elektrijaamas. „On olemas mitmeid teenusepakkujaid, kes saavad töödelda jäätmepuitu elektrijaamades kasutamiseks sobilikuks, kuid ehitusotsusele eelnev analüüs näitas, et otstarbekam on selline kompleks ise ehitada. Seega jäätmepuidu kasutamine on otstarbekas lahendus nii keskkonnahoidlikkusest lähtuvalt, sest võimaldab luua jäätmepuidust väärtust, kui ka ettevõtte konkurentsivõime tõhustamiseks,“ sõnas Mart Proos.

Ehitusotsuse tegemisel lähtus ettevõte ka Eesti Energia strateegilisest eesmärgist kasvatada 2022. aastaks taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest toodetud elektri osakaalu kontserni tootmisportfellis 40 protsendini. Enefit Energiatootmises eelmisel aastal toodetud taastuvenergia osakaal moodustas ligikaudu 30% Eesti Energias toodetud taastuvenergiast.

Balti elektrijaama alal valmiv jäätmepuidu purustamise ja metalli eemaldamise kompleks koosneb mitmest seadmest ning kogu protsess koosneb eri etappidest. Esmalt purustatakse jäätmepuit vajaliku suurusega tükkideks, seejärel eemaldatakse sellest must ja värviline metall, veelkord purustatakse ning seejärel suunatakse biomass katlasse. Projekteerimis- ja ehitustöid teostab hanke võitnud ettevõte Esfitech OÜ, kellega on ka varasemalt erinevate projektide raames edukat koostööd tehtud.

Kaarel Kuusk
meediasuhete juht
Tel: 528 5049
[email protected]