Iseteenindus

Eesti Energia lunastas võlakirja mahus 152 miljonit eurot

08.10.2018

Eesti Energia lunastas täna võlakirja mahus 152 miljonit eurot. Vastavalt kahaneb nüüd ettevõtte võlakohustuste maht ja vähenevad intressikulud laenude teenindamiseks.

Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila ütles, et võlakiri osteti tagasi seoses lõpptähtaja saabumisega, kasutades selleks varem kõrvale pandud likviidseid vahendeid. „Võlakirjade puhul on võimalik need kas lunastada või refinantseerida. 2015. aastal refinantseerisime 248 miljonit eurot 2018. aasta tähtajaga võlakirjast. Sisuliselt tähendas see, et pikendasime selle võlakirja tähtaega 2023. aastani. Täna lunastasime ülejäänud 152 miljoni euro suuruse osa võlakirjast rahalistest vahenditest. Nüüd on kogu 2012. aastal välja antud ja 2014. aastal 400 miljoni euroni suurendatud 2018. aasta tähtajaga võlakiri investoritele tagasi makstud,“ selgitas Avila.

Tagasi ostetud 152 miljoni euro suuruselt võlakirjalt maksti seni iga-aastaselt intresse 6,5 miljonit eurot. Võlakirja lunastamise tulemusena vähenes Eesti Energia võlakohustuste maht 920 miljonilt eurolt 769 miljoni euroni.

Eesti Energia võlakirjad on noteeritud Londoni börsil. Täna lunastatud võlakiri anti välja 2012. aastal ja seda suurendati 2014. aastal. Võlakirja kupongiks oli 4,25%. Eesti Energial on Londoni börsil noteeritud võlakirju veel mahus 606 miljonit eurot. 2020. aastal saabub võlakirja mahus 106 miljonit eurot lunastamise tähtaeg ning 2023. aastal võlakirja mahus 500 miljonit eurot lunastamise tähtaeg.

Kaarel Kuusk
meediasuhete juht
Tel: 528 5049
[email protected]