Iseteenindus

Ratas: Auvere elektrijaam aitab täita meie energiamajanduse eesmärke

06.09.2018

Auvere, Ida-Virumaa, 5. september 2018 – Täna avati Ida-Virumaal Eesti Energia tütarettevõttele Enefit Energiatootmine kuuluv Auvere elektrijaam. Põlevkivist ja taastuvatest allikatest elektrit tootev jaam on suuteline katma üle veerandi Eesti elektritarbimisest.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Auvere elektrijaam Eesti suurim tööstusinvesteering ning erakordselt oluline energiapoliitika seisukohalt. „Tehas aitab täita meie pikaajalisi energiamajanduse eesmärke, nagu põlevkivi efektiivsem kasutamine, konkurentsivõimeline elektritootmine, suurem taastuvenergia osakaal ning energiajulgeoleku tagamine,“ lausus peaminister elektrijaama avamistseremoonial.

Terves maailmas vaadatakse tänapäeval energeetika arengut inimtegevuse mõju kaudu keskkonnale. „Me teame ju hästi, et põlevkivi kasutamine elektritootmises ei saa praeguses mahus jätkuda. Me saame aru, et inimese tegevusel on meie loodusele mõju ja me peame neid kahjusid piirama,“ lausus Ratas ning toonitas, et ülioluline on säilitada tasakaal sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel.

„Auvere elektrijaam on Eesti Energia kõige efektiivsem ja konkurentsivõimelisem juhitav elektrijaam,“ ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter. „Jaam suudab aastas elektrit võrku anda 2,2 teravatt-tundi ehk veerandi Eesti aastasest elektritarbimisest, mis on pisut üle 8 teravatt-tunni. Arvestades, et elektrijaama eluiga on 40 aastat, suudab jaam selle ajaga toota kokku 88 teravatt-tundi elektrit. Sellise koguse elektri turuhind tänase seisuga on üle viie miljardi euro. See oleks riigile päris korralik väljaminek, kui selline kogus elektrit tuleks kodumaal tootmise asemel importida,“ rääkis Sutter ja lisas, et Auvere elektrijaama maksumuseks kujunes 610 miljonit eurot ehk 28 miljonit eurot vähem kui planeeritud.

Peaministri sõnul peame oma maavarasid hästi kasutama ning põlevkivi suurem väärindamine saab toimuda ainult läbi targema tehnoloogia ja tarkade inimeste. “Alates meie põlevkivitööstuse sünnist mõned aastad enne Eesti Vabariigi loomist on palju muutunud ning me oleme kindlasti õppinud oma väärtuslikku loodusvara hoopis paremini kasutama,“ lausus peaminister.

„Tehase valmimise juures on olnud suur abi Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistidest ning see on heaks näiteks ettevõtlussektori ja ülikoolide vastastikkusest koostööst. Nii aitab uus tehnoloogia kaasa terve piirkonna ja Eesti arengule, pakkudes kõrge lisandväärtusega töökohti, aga ka uusi teadmisi ja kogemusi,“ jätkas peaminister Ratas ning lisas, et tänab ja tunnustab kõiki osapooli, kes on aastate jooksul panustanud Auvere elektrijaama valmimisse.

Fotod tehase avamiselt

See artikkel avaldati esimest korda siin.