Iseteenindus

Muutuvad elektrilepingute tüüptingimused

18.06.2018

11.07.2018 jõustuvad uued Eesti Energia elektrilepingu tüüptingimused. Tüüptingimused on meie elektrilepingute lahutamatu osa.

Muudatused:

  • Uutesse tüüptingimustesse on lisandunud punktid 2.3 kuni 2.3.8, mis kirjeldavad Võrdse elektripaketi toimimise põhimõtteid.
  • Punkti 5.3 lisandus täpsustus mittevaralise kahju hüvitamise osas.

Uute tüüptingimustega saab tutvuda siin »