Iseteenindus

Andekate Noorte Energiafondi 3 vilistlase lugu. Tahad nende hulka – esita taotlus kuni 24. maini

15.05.2018

Energiafondi 10. taotlusvooru puhul jagame kolme eduka noore lugu, kes said oma lennuks tuult tiibadesse Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt viis aastat tagasi loodud Andekate Noorte Energiafondist ehk ANEF-st. Kui tänased lapsed ja noored tahavad nende edukate Energiafondi vilistlaste kõrvale asutada, siis tuleb kiirustada, sest kevadise taotlusvooru lõpuni on jäänud loetud päevad – 24. mai on kohe käes.

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetusi 7-19-aastastele Ida-Virumaa noortele nende huvitegevuse arendamiseks olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks, teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ning huvialaga seotud vahendite soetamiseks. Taotlusi on oodatud esitama noored ise, nende vanemad, õpetajad ja huviringide juhid.

Noorte innustamiseks annab Eesti Energia juubelivoorus välja eristipendiumi silmapaistvate tulemuste eest tehnika- ja teadusvaldkonnas. Taotlusankeet ja osalemistingimused on kättesaadavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Andekate Noorte Energiafondi stipendiaatide seas on ligi 200 Ida-Virumaa tulevikutegijat. Meil on rõõm tutvustada neist kolme:

Heigo Ers

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi stipendiaat, 2013

Olen pärit Jõhvi linnast ning olin stipendiumi saades 18-aastane. ANEFi stipendiumile julgustasid mind kandideerima õpetajad ja vanemad. Peamiseks motivatsiooniks oli mõningase tunnustuse saamine oma saavutuste eest reaalainetes, sest sageli pööratakse riiklike aineolümpiaadide tulemustele vähem tähelepanu kui võitudele noortespordis.

Minu huvideks olid reaal- ja loodusteadused, peamiselt keemia ja matemaatika, ning tegelesin ka korvpalliga. Huvialad on võrreldes 5 aasta taguse ajaga jäänud suuresti samaks. Keemiast on tänaseks päevaks saanud minu eriala, millega nüüd igapäevaselt ülikoolis kokku puutun. See on mulle huvi pakkunud alates põhikoolist ning head tulemused olümpiaadidel innustasid sellega tõsisemalt peale gümnaasiumi lõpetamist jätkama. ANEF-lt saadud stipendiumit kasutasin peamiselt teabekirjanduse ostmiseks, neist raamatutest on olnud kasu ka praegustes ülikooli õpingutes.

Soovitan kindlasti ANEFi kandideerida, sest väljastpoolt kooli tulev tunnustus ning materiaalne toetus annavad täiendavat motivatsiooni ning innustavad sihtima kõrgemale.

Pipi Triinu Nõmmiste

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi stipendiaat, 2017

Olen 14 aastane ja pärit Saka külast Toila vallas. Otsus ANEFikandideerida tuli minu enda poolt, vanematelt sain julgustuse ja toetuse. Kandideerima motiveeris ka võimalus osaleda line-tantsu maailmameistrivõistlustel Hollandis ning stipendiumi saamine aitaks kaasa selle unistuse täitumisele.

Eelmise hooajal osalesin kolmel olulisel võistlusel ning parimaks saavutuseks oligi line-tantsu maailmameistrivõistluste Teen Newcomer klassi esikoht. Nüüd aga valmistun uuteks võistlusteks ja õpin uusi tantsukavasid. Lisaks tegelen ka laulmisega ning jätkan õpinguid Hanna-Liina Võsa muusikalikoolis Tallinnas. Saadud stipendium andis lisatõuke tippvõistlusel osalemisele, kus sain olulise kogemuse võrra rikkamaks, võistluspinge oli suur, kuid sain sellega hakkama ning andsin endast maksimumi

Kindlasti soovitan ka teisel noortel ANEFi kandideerida – stipendium aitab kaasa teie unistuste täitumisele ja annab teatud vabaduse neid ellu viia.

Daniil Vaino

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi stipendiaat, 2017

Olen 16-aastane ja elan Narvas. Kõige enam huvitavad mind täppisteadused. Eriti haarav on minu jaoks teadmiste praktiline kasutamine keeruliste süsteemide väljatöötamisel. Osalen regulaarselt vabariiklikel täppisteaduste olümpiaadidel ja olen olnud Eesti koondmeeskonna liige mitmetel rahvusvahelistel olümpiaadidel Soomes, Indoneesias, Hollandis, Rootsis ja Bulgaarias.

ANEFi esitasin taotluse vanemate soovitusel. Loomulikult tahaksin ka ise saada tunnustust ja toetust, et viia ellu oma järjekordne idee. Mulle meeldib uurida ja eksperimenteerida. Õppetöö vältel olen juba kirja pannud kaks uurimustööd, millest üks on biomeditsiini valdkonnast ‒ arvutiliidese loomine teabe vahetamiseks aju ja digiseadme vahel. See töö sai ka Eesti Teaduste Akadeemia eripreemia. Osa stipendiumist läks elektromagnetkiirendi loomiseks vajalikke kondensaatorite soetamisel. Ülejäänud osa preemiast aitas mul tasuda sõidu eest Innopolise avatud programmeerimisolümpiaadi finaali, kuhu mind oli valitud eelnevate voorude käigus.

ANEFi tasub kandideerida, sest endast teadaandmine on vajalik – see aitab tõsta usku oma jõusse ja liikuda püstitatud eesmärkide poole.

Seega – kandideerida tasub iga juhul. Esita taotlus juba täna.

Andekate Noorte Energiafondi asutas Eesti Energia koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 2013. aastal. Igal aastal jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus teadus- ja haridusvaldkonna projektideks ning 4000 eurot Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu panus muuks huvitegevuseks. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 2018. aasta kevadvooru toetused jagatakse välja juunis.

Maria Kullamägi
kommunikatsioonispetsialist