Iseteenindus

Eesti Energia: tehnoloogiate arengul on topeltmõju – kasvab efektiivsus ja väheneb keskkonnamõju

20.10.2017

Täna, 20. oktoobril Eesti Filmimuuseumis toimuval Eesti Energia iga-aastasel keskkonnapäeval on teemaks keskkonnamõjude vähendamine efektiivsuse kasvatamise teel.

„Tehnoloogia areng on taganud tootmise efektiivsuse märkimisväärse kasvu. Eesti iseseisvusaja jooksul on tehnoloogia energeetikas märkimisväärselt arenenud ning kontserni energiatootmise efektiivsus on kasvanud üle kolme korra, olles täna õli, elektri ja gaasi kootootmise protsessis 80% juures,“ märkis Eesti Energia juhatuse liige Andres Vainola. „Meie insenerid töötavad Enefit tehnoloogia edasise täiustamisega ja samuti arendame teisi tehnoloogiaid, et tagada Eesti Energia iga tootmisprotsessi efektiivsuse näitajate kasv. Tehnoloogiate areng tähendab ühtlasi keskkonnamõju näitajate kahanemist,“ selgitas Vainola.

Andres Vainola rõhutas, et tehnoloogiate arendamisega kaasneb ühtlasi digitaalsete lahenduste juurutamine. „Näiteks 2017. aastal oleme täiustanud olemasolevaid tootmistehnoloogiad mitmete digi-lahendustega: mobiilside Estonia kaevanduses, põlevkivi kvaliteedi online-mõõtjad energiatootmises ning droonide katsetamine kaevandamismahtude hindamisel ja sammuvate ekskavaatorite visuaalsel kontrollil,“ loetles Andres Vainola olemasolevate tehnoloogiate arendamisel hiljuti kasutatud lahendusi.

Efektiivsuse kasv mõjutab positiivselt mitte ainult majandustulemusi või Eesti energeetilist julgeolekut, mis on Euroopa parimate seas, vaid ka keskkonnamõjusid. „Näiteks Narva karjääri maa alla liikumise puhul jääb katend rikkumata, mis tähendab taimkattele ja olemasolevatele liikidele tänasega võrreldes oluliselt väiksemat mõju. Maa-aluse kombainkaevandamise kasutamine aitab vähendada ka põlevkivi kadusid, seega väärtustame iga maapõues olevat põlevkivi tonni senisest paremini,“ tõi Vainola konkreetse näite Eesti Energia efektiivsetest ja väiksema keskkonnamõjuga projektidest. „Nii täna kui edaspidi valime just need lahendused, mis suudavad maksimaalse kasuteguri juures tagada minimaalset mõju keskkonnale,“ ütles Vainola.

Eesti Energia keskkonnapäeval arutlevad teemade üle 150 osalejat, kelle seas on nii ettevõtjaid, teadlasi kui ka ametnikke. Konverents kuulub Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ametlikku ürituste kalendrisse ja on reaalajas jälgitav nii eesistumise ametliku kodulehe www.eu2017.ee kui ka uudiste portaali www.err.ee kaudu. Konverentsi ajakavaga saab tutvuda Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ametlikus ürituste kalendris.

Jelena Derbneva
energia tootmise kommunikatsioonijuht
Tel: 55 61 1022
jelena.derbneva@energia.ee