Iseteenindus

Andekate Noorte Energiafond ootab taotlusi

24.04.2017

Tänasest, 24. aprillist on avatud Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu loodud Andekate Noorte Energiafondi kevadine taotlusvoor. Fondi kaudu saab taotleda toetust Ida-Virumaa noorte huvitegevuseks. Taotlusvoor jääb avatuks 21. maini 2017.

Enefit Kaevanduste juhatuse esimehe Ahti Puuri sõnul on noored fondi toetusi aktiivselt kasutanud ning 2013. aastast tegutsev energiafond on tänaseks jaganud stipendiume rohkem kui 170 noorele. „Eesti Energia eesmärk on aidata kaasa Ida-Virumaa regiooni ja kohalike noorte mitmekülgsele arengule. Anname noortele võimaluse kasvatada oma teadmisi ja oskusi, julgustame neid oma eesmärgini jõudmise nimel jätkuvalt pingutama ning viime sammu võrra lähemale oma unistuste täitumisele. Toetades täna andekate ja sihikindlate noorte arengut, panustame nii regiooni kui ka kogu ühiskonna tulevikku,“ lisas Ahti Puur.

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetusi 7-19-aastastele Ida-Virumaa noortele nende huvitegevuse arendamiseks, näiteks huvialaga seotud vahendite soetamiseks, olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel osalemiseks ning teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks. Taotlusankeet ja osalemistingimused on kättesaadavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

„Eelmisel aastal toetas Andekate Noorte Energiafond 53 koolinoort Ida-Virumaa eri paikadest. Enim stipendiume läks noortele, kes tegelevad teaduse või spordiga, aga toetasime ka noorte arengut muusika-, kultuuri- ja kunstivaldkonnas. Noored vajavad meie tuge ja tunnustust ning võimalust tegeleda oma lemmikharrastusega kodu lähedal, siin Ida-Virumaal,“ selgitas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Arno Rossman.

Energiafondi asutas Eesti Energia koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga 2013. aastal ja selle eesmärk on toetada piirkonna noorte huvitegevust. Aastas jagab energiafond Ida-Virumaa noorte huvitegevuse toetuseks 9 000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. 2017. aasta kevadvooru toetused jagatakse välja juunis.

Maria Kullamägi
kommunikatsioonispetsialist
Tel: +372 5214678
maria.kullamagi@energia.ee