Iseteenindus

Eesti Energia arvestab jätkuvalt nii sektori konkurentsivõime tagamise kui palkade kasvuga

18.04.2017

Eesti Energia energiatootmise töötajate palgad moodustavad ligikaudu 20% elektritoodangu omahinnast mõjutades oluliselt ettevõtte konkurentsivõimet avatud turgudel. Eesti Energia eesmärk on säilitada töökohad ja olla energiaturgudel konkurentsivõimeline.

„Peame väga oluliseks, et meie töötajad saaksid konkurentsivõimelist töötasu. Selleks oleme suurendanud Enefit Energiatootmise töötajatel põhipalka 2017. aastal keskmiselt 5%. Soovime, et kollektiivlepingutes olevad seaduses ettenähtust soodsamad hüved oleksid üle viidud töötajate põhitasudesse. See annaks töötajatele kindlustunde ja garantii, et nende töötasu on tõesti konkurentsivõimeline. Näiteks võimaldaks kõrgem palk saada tulevikus kõrgemat pensioni, aga ka lihtsamalt pangast laenu taotleda, samuti mõjutab kõrgem palk puhkuserahasid,“ sõnas Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo.

Vastavalt kehtivale kollektiivlepingule laienevad Enefit Energiatootmise töötajatele 14 toetust ja 9 lisatasu, mis on soodsamad seaduses määratud tingimustest. „Teistes Eesti Energia üksustes ei kehti samaväärsed toetused ja lisatasud samas mahus. Meil on kontsernis kokku 7 kollektiivlepingut, kus igaühes on tingimused veidi erinevad. See erinevus võib kajastuda ka palganumbris,“ märkis Pajo.

„Viimati oleme arutanud ametiühingutega ettepanekut tõsta 1.aprillist juba toimunud põhipalga 5-protsendilisele kasvule lisaks töötajate põhipalka veel keskmiselt 3% võrra ja säilitada kõik kehtivad lisatasud ja soodustused, kuid vähendada samas töötajate lisapuhkusi kuni 7 päeva võrra,“ rääkis Pajo Eesti Energia ettepanekust ametiühingutele.

2016. aasta lõpu seisuga oli Eesti Energia Ida-Virumaa ettevõtete keskmine kuu kogupalk ca 1400 eurot, mis on kõrgem nii Ida-Virumaa (ca 900.-) kui kogu Eesti (ca 1200.-) keskmisest kuu kogupalgast. Eesti Energias on 1. aprilli seisuga 5769 töötajat, erinevatesse ametiühingutesse kuulub töötajaskonnast 2905 inimest, kellest 85% töötavad Ida-Virumaal.

Näide sarnaste ametikohtade keskmiste kogutasude ühtlustamisest »

Kaarel Kuusk
meediasuhete juht
Tel: 528 5049
kaarel.kuusk@energia.ee