Iseteenindus

Eesti Energia viis lõpule 2,1 miljardi dollari suuruse Jordaania põlevkiviprojekti rahastamise

16.03.2017

Eesti Energia osalusega Attarat Power Company viis täna lõpule Jordaania põlevkiviprojekti rahastamise, millega jõustus Eesti Energia aktsiate müük. Attarat Power Company´s seni 65% osalust omanud Eesti Energia müüb 55% aktsiatest Malaisia ettevõttele YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõttele Yudean Group ning säilitab 10% osaluse. 554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaam valmib 2020. aastaks. Tegemist on suurima ühekordse investeeringuga põlevkivitööstusesse ja samuti Jordaania suurima välisinvesteeringuga.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on 2,1 miljardi dollari suuruse rahastuse tagamine väljapaistev saavutus mitte ainult Jordaania või Eesti kontekstis, vaid kogu maailmas. „Tegemist on seni suurima rahastatud põlevkiviprojektiga. Sellise rahastuse tagamine ja projekti viimine etappi, kus saab alustada ehitustegevusega, näitab et Eesti riigil on maailmale pakkuda väärtuslikku oskusteavet ning Eesti Energia suudab niivõrd suuri ja rahvusvahelisi projekte edukalt juhtida. Omaniku esindajana olen Eesti Energia poolt saavutatu üle uhke.“

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul räägib saavutatu enda eest. „2,1 miljardi suuruse rahastuse saamine maailma suurimatelt pankadelt ja teistelt aktsionäridelt kinnitab, et projekt on hästi arendatud ja juhitud. Eesti Energia teenib tehinguga tagasi senised arendusinvesteeringud summas 30,6 miljonit dollarit ning lisaks 19,8 miljonit dollarit kasumit aktsiate müügist. Sellise mastaabiga projekti rahastamise lõpule viimine aitab kindlasti avada tulevikus Eesti jaoks uksi sarnasteks tehnoloogiasiirde projektideks,“ rääkis Sutter.

Sutteri sõnul väärib märkimist, et projekti juured ulatuvad juba aastasse 1993, mil president Lennart Meri arutas kohtumisel Jordaania kuningas Husseiniga võimalikku koostööd põlevkivi vallas. Eesti Energia on Jordaania elektriprojekti arendamisega tegelenud kaheksa aastat.

“Õnnitlen Jordaania valitsuse nimel Attarat Power Company´d selle strateegilise ja unikaalse projekti rahastamise lõpuleviimise puhul. See projekt on osa Jordaania valitsuse kavast võtta kasutusele kohalikke energiaallikaid nagu põlevkivi ja seeläbi mitmekesistada kuningriigi energiaportfelli,” ütles Jordaania energia- ja maavarade minister Dr. Ibrahim Saif.

Projektidirektor Andres Anijalg kirjeldas arendustegevuse mastaapi: „Oleme muuhulgas läbi viinud põlevkivi geoloogilised ja põhjavee uuringud, valmistanud ette seadusandlus põlevkivi kasutamiseks Jordaanias, viinud läbi keskkonnamõjude hindamine ja saanud vajalikud load. Oleme teinud põletuskatseid Jordaania põlevkiviga, valmistanud ette karjääri ja elektrijaama rajamise, viisime läbi suuremahulised rahvusvahelised hanked, sõlmisime lepingud elektrijaama ehitamiseks, kaevandustööde läbiviimiseks, infrastruktuuri väljaehitamiseks, põhjavee puurkaevude puurimiseks ja ehitusjärelevalve teostamiseks. Jordaania valitsusega on sõlmitud 30-aastane fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügi leping, saavutatud vajalikud maaõigused projekti elluviimiseks ning sõlmitud finantseerimislepingud nii pankade kui omakapitaliinvestoritega 2,1 miljardi dollari suuruse projekti elluviimiseks.“

„Jordaania projekti on panustanud 8 aasta jooksul Eestist väga paljud inimesed geoloogidest ja inseneridest kuni teadlaste ja poliitikuteni. Jordaania projekt on hea näide, kuidas koos tehes on võimalik maailmas midagi suurt ära teha,“ lisas Sutter. Hando Sutter avaldab Eesti Energia nimel tänu kõikidele Eesti organisatsioonidele ja isikutele, kes on projekti edukasse elluviimisse oma panuse andnud, eriti Andres Anijalale, kes seda projekti 8 aastat professionaalselt juhtis ja teistele Eesti Energia projektimeeskonna liikmetele, emeriitprofessor Väino Puurale, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudile ja geoloogiainstituudile, Tallinna Tehnikaülikoolile ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžile, AF-Consulting AS-ile, Inseneribüroo Steigerile, Raidla Lejins & Norcousile, PWC Eestile, IPT Projektijuhtimine OÜle ning ministritele, kes on projekti aastate jooksul toetanud: Andrus Ansip, Jürgen Ligi, Juhan Parts, Urmas Paet, Liisa Oviir, Taavi Rõivas, Edgar Savisaar ja Sven Sester.

Vaata pilte Jordaania projekti arendamise etappidest läbi aastate siit.

TAUSTAINFO

Jordaania põlevkivielektrijaama ja -karjääri rajamise investeering 2,1 miljardit USA dollarit on Jordaanias läbi aegade suurim välisinvesteering ja läbi aegade suurim ühekordne investeering põlevkivienergeetikasse (võrdluseks, Auvere elektrijaama ehituse eelarve on 638 miljonit eurot)

2016. aastal sõlmis APCO finantseerimislepingud Jordaania esimese elektrijaama ja karjääri rahastamiseks maailma suurima pangaga Industrial and Commercial Bank of China ja teise Hiina suurpangaga Bank of China, laenusündikaadis osalevad ka China Construction Bank ja The Export Import Bank of China. Laen summas 1,6 miljardit USA dollarit antakse Hiina ekspordikrediidiagentuuri Sinosure garantiiga.

554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaam hakkab paiknema Kesk-Jordaanias, Attarat Um Ghudranis. Põlevkivielektrijaamaga kaasneb ca 10 m/t aastavõimsusega põlevkivikarjäär, infrastruktuur (majutuslinnak, veepuuraugud, konveierid jne).

Kodumaisel kütusel põhinev elektrijaam vähendab oluliselt Jordaania sõltuvust imporditavast energiast, täna sõltub Jordaania 95% ulatuses imporditavast energiast.

554 MW võimsusega elektrijaam katab hinnanguliselt 10-15% Jordaania riigi elektrienergia vajadusest.

Elektrijaam loob ehitusetapil 5500 töökohta, opereerimisel 1000 töökohta.

Elektrijaama ehitab Hiina suurettevõte Guangdong Power Corporation, elektrijaam ehitatakse „võtmed kätte“ põhimõttel. Projekteerib rahvusvaheline inseneribüroo WorleyParsons, keevkihtkatlad ehitab Foster Wheeler ning auruturbiini ja generaatori tarnib Siemens.

PROJEKTI KRONOLOOGIA

2006
Eesti Energia ja Jordaania valitsus kirjutasid alla ühiste kavatsuste kokkuleppele Jordaanias põlevkiviuuringute läbiviimiseks õlitööstuse rajamiseks

2008
Eesti Energia ja Jordaania valitsus sõlmisid lepingu põlevkivil töötava elektrijaama rajamiseks

2010
Eesti Energia sõlmis Jordaania valitsusega kontsessioonilepingu Attarat um Ghudrani põlevkivimaardla kasutamiseks 40 aastaks

2010
Eesti Energia kaasas arendusprojekti strateegilise partneri YTL International Berhad (Malaisia), kes omandas 30% projektettevõttest Enefit Jordan BV

2012
Põlevkivielektrijaama ja selle juurde kuuluva kaevanduse rajamiseks kuulutati välja kaevandushange ja ehitus- ja projekteerimishange, millel avaldas soovi osaleda 16 ettevõtet

2013
Kinnitati projekti keskkonnamõjude hinnang ning projekti elluviimiseks vajalik keskkonnaregulatsioon

2013
Sõltumatu Suurbritannia audiitor SRK Exploration andis kõregeima võimaliku kinnituse põlevkivivaru olemasolu kohta

2013
Emaettevõtte kaudu 65% ulatuses Eesti Energiale kuuluv Attarat Power Company sõlmis eelkokkuleppe elektrijaama ehitamiseks Guangdong Power Engineering Corporationiga

2013
Attarat Power Company sõlmis eelkokkulepped elektrijaama rahastamiseks Hiina suurpankadega Bank of China ja Industrial and Commercial Bank of China

2014
Attarat Power Company sõlmis Jordaania valitsusega 30-aastase fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügi lepingu ja muud projektilepingud 554 MW põlevkivielektrijaama ja karjääri rajamiseks. Valitsusel on õigus lepingut pikendada 14 aasta võrra

2015
Põlevkivivarudele JORC reserve (kaevandatav varu) tunnistuse väljastamine sõltumatu Suurbritannia audiitori SRK Exploration poolt

2015
Pankadepoolne auditeerimisprotsess edukalt lõpule viidud (due diligence)

2016
Attarat Power Company sõlmis finantseerimislepingud Jordaania esimese elektrijaama ja karjääri rahastamiseks Hiina suurpankadega Bank of China ja Industrial and Commercial Bank of China. Laen summas ca 1,6 miljardit USA dollarit antakse Hiina ekspordikrediidiagentuuri Sinosure garantiiga

2016
Eesti Energia müüb 45% Jordaania projekti aktsiatest Hiina päritolu ettevõttele Guangdong Yudean Group Co (Yudean) ning jääb 10 protsendiga väikeaktsionäriks, YTL International Berhad suurendab osalust 45 protsendile. Seni 5% osalust omanud Near East Investment väljub projektist

2017
Lõplik kinnitus Hiina valitsuselt laenugarantiile ning kindlustuspoliisi väljastamine Sinosure’i poolt, projekti rahastamine on lõpule viidud

2017
Ehituse algus

2020
Elektrijaam ja põlevkivikarjäär alustavad tööd

Kaarel Kuusk
meediasuhete juht
Tel: 5285049
kaarel.kuusk@energia.ee