Iseteenindus

Uue nõukogu liikme määramine

26.01.2017

Eesti Energia Aktsiaseltsi erakorraline aktsionäride koosolek otsustas 26. jaanuaril 2017 kutsuda nõukogust tagasi Erkki Raasukese ja Märt Vooglaiu. Uueks nõukogu liikmeks määrati Kaie Karniol. Samuti otsustas erakorraline aktsionäride koosolek alates 28. veebruarist kutsuda tagasi nõukogu liikme Meelis Virkebau.

Kaie Karniol on Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja ja Eesti Energia Aktsiaseltsi auditikomitee liige alates 2013. aastast (auditikomitee juht alates 2015. aastast). Ta on varasemalt juhtinud Riigikontrollis finantsauditi osakonda ning töötanud ka PricewaterhouseCoopers-is. Kaie Karniolil on kõrgharidus ärikorralduse alal Tallinna Tehnikaülikoolist.

Kadri Haldre
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372 715 2887
Mobiil + 372 53409034
kadri.haldre@energia.ee