Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu uus liige on Kaie Karniol

26.01.2017

Üldkoosoleku otsuse kohaselt määrati Eesti Energia nõukogu liikmeks rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol. Ühtlasi otsustas üldkoosolek nõukogust tagasi kutsuda senise nõukogu esimehe Erkki Raasukese ja nõukogu liikme Märt Vooglaiu ning alates 28. veebruarist ka nõukogu liikme Meelis Virkebau.

Kaie Karniolil on kõrgharidus ärikorralduse alal. Ta on varasemalt juhtinud Riigikontrollis finantsauditi osakonda ning töötanud ka PricewaterhouseCoopers-is. Kaie Karniol on samuti Eesti Energia auditikomitee liige alates 2013. aastast ning juhib auditikomiteed 2015. aasta septembrist.

Eesti Energia nõukogu 2014. aasta septembrist juhtinud Erkki Raasuke teatas Eesti Energia nõukogust lahkumisest möödunud aasta novembris seoses Nordea ja DnB panga Baltikumi juhi kohale asumisega 2017. aastast. Märt Vooglaid andis teada enda soovist Eesti Energia nõukogust lahkuda 2016. aasta lõpus. Valitsus on teatanud, et alates märtsist asub Meelis Virkebau täitma riikliku lepitaja ametikohustusi.

Eesti Energia nõukogu juhi kohuseid täidab praegu nõukogu liige ja rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali. Nõukogusse kuuluvad lisaks Talile hetkel Meelis Virkebau, Rannar Vassiljev, Danel Tuusis, Ants Pauls ja Väino Kaldoja. Eesti Energia nõukogu on juhtimisorgan, mis planeerib kontserni tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Kaarel Kuusk
meediasuhete juht
Tel: 5285049
e-post: [email protected]