Iseteenindus

Eesti Energia valmistub Narva karjääris allmaakaevandamiseks

03.11.2016

Eesti Energia kuulutas välja hanke kombainkaevandamise tehnoloogia ostuks, et alustada 2019. aastal Narva karjääris allmaakaevandamist. Narva karjääri lõunaosas on põlevkivikiht sügavamal maa all, mistõttu on otstarbekam seal karjääriviisilise kaevandamise asemel alustada allmaakaevandamisega.

„Teeme ettevalmistusi kombainkaevandamise kasutuselevõtuks Narva karjääris. Plaanime kasutusele võtta kaasaegse ja efektiivse kombainkaevandamise tehnoloogia, mis vähendab põlevkivi allmaakaevandamisel tekkivaid kadusid ja kaevandamisega seonduvaid keskkonnamõjusid. Kombainkaevandamine säilitab senise taimestiku ja maastiku üldilme,“ rääkis Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals.

Kombainkaevandamine vähendab põlevkivi kadusid 5-10 protsendile võrreldes Estonia kaevanduses kasutusel oleva kamberkaevandamise tehnoloogiaga, kus 22-35 protsenti põlevkivist jääb maa alla maapinda toestama. „Kombainkaevandamise puhul ei jäeta tervikuid maapinda toestama ja saame rohkem põlevkivi kätte. See võimaldab põlevkivi säästlikumalt kaevandada ja tähendab Eesti Energia jaoks konkurentsivõimelisemat elektri ja õli tootmist,“ lisas Vals.

Rahvusvahelise riigihanke käigus hangib Eesti Energia allmaakombaini, laetugede süsteemi ja kombaini toetava taristu (elektrivarustus, konveiersüsteemid, purustid jmt). Kaheetapilise hanke esimeses osas on kvalifitseerimistaotluste esitamine, taotluseid saab esitada 5. detsembrini 2016. Taotlejad kvalifitseeritakse 2017. aasta esimeses kvartalis ja peale edasist hanketegevust peaks hanke võitja selguma järgmise aasta lõpuks.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049