Iseteenindus

Andekate Noorte Energiafondi kevadine taotlusvoor on avatud

19.04.2016
Eesti Energia ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit kuulutasid avatuks Andekate Noorte Energiafondi kevadise taotlusvooru. Toetusi Ida-Virumaa talendikate noorte huvitegevuseks saab taotleda 6. maini.

„Eesti Energia peamine tegevus paikneb Ida-Virumaal, mistõttu on selle piirkonna areng meile jätkuvalt väga oluline. Toetame Ida-Virumaa tulevikulootusi nende huvitegevuses, et noored saaks pere majanduslikust olukorrast sõltumata täielikult keskenduda oma annete edasiarendamisele. Loodetavasti kasvatab teadmine, et nende tulevikku panustatakse, noortes eneseusku, pühendumust, aga ka vastutustunnet, mis on elus edasijõudmiseks väga olulised,“ ütles Narva elektrijaamade juhatuse esimees Tõnu Aas.

Andekate Noorte Energiafondist on võimalik taotleda toetusi 7 - 19 aastastele Ida-Virumaa noortele nende huvitegevuse arendamiseks, näiteks spordivõistlustel, konkurssidel, olümpiaadidel käimiseks, huvialaga seotud vahendite soetamiseks, teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks ja muuks. Taotlusi on oodatud esitama lapsevanemad, õpetajad, huviringide juhid jt. Taotlusankeet on kättesaadav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

"Oleme Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetanud tänaseks juba enam kui 100 Ida-Virumaa noort ning senine kogemus näitab, et noored oskavad toetust hinnata ja see innustab neid oma annete edasiarendamisega veelgi pühendunumalt tegelema. Just teadmine, et toetus läheb asja ette, motiveerib meid jätkuvalt noorte huvitegevusse panustama," sõnas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Arno Rossman.

Toetuste jagamisel võtab Andekate Noorte Energiafondi nõukogu arvesse noorte seniseid tulemusi, pühendumust ja et võimalik mõju toetatava potentsiaali avanemisele oleks maksimaalne. Toetuse saajad selguvad juunis.

Möödunud korral laekus Andekate Noorte Energiafondile 57 taotlust, mille seast valiti välja 16 toetuse saajat. Kokku on aastate jooksul fondist stipendiumi saanud 109 noort.

Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafond loodi 2013. aastal Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste ja Eesti Energia poolt. Andekate Noorte Energiafond jagab toetusi kaks korda aastas - kokku on aastane fond 9000 eurot, millest 5000 eurot on Eesti Energia panus ja 4000 euroga toetab fondi Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Kaarel Kuusk
Eesti Energia
meediasuhete juht
52 85 049