Iseteenindus

Vara kaetava väärtuse testide tulemused

19.01.2016
Eesti Energia juhatus kinnitas materiaalse ja immateriaalse põhivara kaetava väärtuse testide tulemused, mis viidi läbi 31.detsembri 2015 seisuga. Juhatus tuvastas, et teatud varade puhul ületab nende bilansiline maksumus varade kaetavat väärtust ning vastav vara väärtuse langus tuleb ettevõttel kajastada kuluna. Varade väärtuse langusest tulenev kulu summas 65,6 miljonit eurot kajastatakse Eesti Energia 2015.aasta neljanda kvartali finantsaruandes. Kulu tekib järgmiste varade osas:
  • Auvere elektrijaam: 39,6 miljonit eurot
  • Utah projekti varad: 26,0 miljonit eurot

Varade kaetava väärtuse testide läbiviimisel võttis juhatus arvesse püsivalt madalaid ja langevaid hindu Põhjamaade elektriturgudel ning globaalsetel naftaturgudel. Vara väärtuse langus mõjutab negatiivselt Eesti Energia 2015.aasta neljanda kvartali ärikasumit ja puhaskasumit. Eesti Energia 2015.majandusaasta aruanne avaldatakse 25.veebruaril 2016.

Kadri Haldre
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2887
Mob: + 372 5340 9034
kadri.haldre@energia.ee